Primeri vere

Kako nam može koristiti čitanje o vernim biblijskim ličnostima?

Hronološki prikaz

Hronološki prikaz i geografske karte će vam pomoći da predstavite sebi kada i gde su ove verne biblijske ličnosti živele.

Pismo Vodećeg tela

Vodeće telo srdačno podstiče sve da pročitaju ovu knjigu i razmotre je sami ili u krugu porodice.

Uvod

Na stranicama Biblije nalaze se mnoge istinite priče o vernim muškarcima i ženama. Kako njihovi primeri nama mogu koristiti?

AVELJ

„Iako mrtav, još uvek govori“

Šta možemo naučiti o Avelju i njegovoj veri budući da Biblija pruža malo detalja o njemu?

NOJE

On je „hodio sa istinitim Bogom“

S kojim su se izazovima suočili Noje i njegova žena dok su podizali svoje sinove? Kako su pokazali veru time što su gradili arku?

AVRAM

’Otac svih koji veruju‘

Kako je Avram pokazao veru? U čemu biste želeli da se ugledate na Avrama?

RUTA

„Kuda ti ideš, ići ću i ja“

Zašto je Ruta napustila porodicu i zavičaj? Koje njene osobine su je učinile dragocenom u Jehovinim očima?

RUTA

„Izuzetna žena“

Zašto je značajan brak između Rute i Voza? Šta od Rute i Nojemine učimo o porodici?

ANA

Izlila je srce Bogu u molitvi

Ani je vera u Boga pomogla da se izbori s naizgled nerešivom situacijom.

SAMUILO

On je „rastao pred Jehovom“

Zašto je Samuilovo detinjstvo bilo neobično? Šta je učvrstilo njegovu veru dok je bio u šatoru sastanka?

SAMUILO

Istrajao je uprkos razočaranjima

Svi se suočavamo s poteškoćama i razočaranjima, što može predstavljati izazov za našu veru. Šta možemo naučiti od istrajnog Samuila?

AVIGEJA

Ona je postupala razborito

Šta možemo da naučimo od Avigeje koja je imala problematičan brak?

ILIJA

On je odbranio veru u pravog Boga

Kako se možemo ugledati na Iliju kada razgovaramo s onima koji se ne slažu s biblijskim učenjima?

ILIJA

Čovek koji je budno pazio i iščekivao

Kako je Ilija pokazao koliko mu je molitva važna dok je čekao da Jehova ispuni svoje obećanje?

ILIJA

Utešio ga je njegov Bog

Zbog čega je Ilija postao malodušan i čak poželeo da umre?

JONA

On je učio iz svojih grešaka

Da li razumete Jonin strah od prihvatanja nekog zadatka? Ono što je on doživeo otkriva nam mnogo o Jehovinom strpljenju i milosrđu.

JONA

Pouka o milosrđu

Kako nam izveštaj o Joni može pomoći da se iskreno preispitamo?

JESTIRA

Zauzela se za Božji narod

Ako želimo da budemo samopožrtvovani poput Jestire, potrebni su nam vera i hrabrost.

JESTIRA

Postupala je mudro, hrabro i nesebično

Šta je Jestira nesebično učinila za Jehovu i njegov narod?

MARIJA

„Evo Jehovine robinje!“

Šta Marijine reči upućene anđelu Gavrilu otkrivaju o njenoj veru? Koje je još osobine pokazala?

MARIJA

’Čuvala je te reči u svom srcu‘

Događaji u Vitlejemu ojačali su Marijinu veru u Jehovina obećanja.

JOSIF

Brinuo je o svojoj porodici i verno služio Bogu

Kako je Josif zaštitio svoju porodicu? Zašto je odveo Mariju i Isusa u Egipat?

MARTA

„Ja verujem“

Kako je Marta pokazala izvanrednu veru čak i kad je bila u žalosti?

PETAR

On se borio sa strahom i sumnjom

Sumnje su snažne i mogu potpuno obuzeti osobu. Ali Petar je savladao svoje strahove i sumnje i nastavio je da sledi Isusa.

PETAR

Ispiti nisu oslabili njegovu vernost

Kako su Petru vera i odanost Isusu pomogli da prihvati ukor koji mu je uputio Isus?

PETAR

Naučio je da oprašta

Šta je Isus poučio Petra o opraštanju? Kako je Isus dokazao da je oprostio Petru?

Zaključak

Kako možemo da ojačamo svoju veru i sačuvamo svoju nadu?