Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 21. POGLAVLJE

On se borio sa strahom i sumnjom

On se borio sa strahom i sumnjom

1-3. Šta je sve Petar video u jednom danu a šta se dešavalo tokom noći?

PETAR s mukom vesla i gleda u mrak. Da li ružičasta svetlost koja se nazire na istoku najavljuje osvit zore? Mišići njegovih leđa i ramena napregnuti su od dugih sati veslanja. Vetar mu šiba lice i besno podiže talase na Galilejskom moru. Talasi se neprestano razbijaju o pramac ribarskog čamca zapljuskujući Petra hladnom morskom penom. On i dalje vesla.

2 Pre nego što su zaplovili, Petar i njegovi prijatelji su na obali ostavili Isusa. Tog dana su videli kako je sa samo nekoliko hlebova i riba nahranio hiljade gladnih. Ljudi su zbog toga želeli da ga postave za kralja, ali on nije hteo da se upliće u ljudske vlasti. Takođe je želeo da svojim učenicima pomogne da se čuvaju takvih ambicija. Kad je umakao mnoštvu, rekao je učenicima da uđu u čamac i pređu na drugu obalu, a on odlazi u goru sam da se moli (Mar. 6:35-45; pročitati Jovana 6:14-17).

3 Mesec je skoro pun i bio je visoko na nebu kada su krenuli, a sada se polako spušta ka zapadu. Oni su odmakli svega nekoliko kilometara. Zaglušujuća huka vetra ne dopušta ovim iscrpljenim ljudima da razgovaraju. Petar je verovatno udubljen u svoje misli.

Petar je za dve godine dosta toga naučio od Isusa, ali je još puno trebalo da uči

4. Zbog čega je Petar izvanredan primer za nas?

4 Bilo je toliko toga o čemu je mogao da razmišlja! Otkad je prvi put sreo Isusa iz Nazareta, prošlo je više od  dve godine prepune zbivanja. Dosta toga je već naučio, ali je još puno trebalo da uči. Time što je bio spreman da se uhvati u koštac sa svojim slabostima, strahom i sumnjom, pružio nam je izvanredan primer. Osmotrimo zašto to možemo reći.

„Našli smo Mesiju!“

5, 6. Kako je živeo Petar?

5 Petar nikada neće zaboraviti dan kada je upoznao Isusa. Njegov brat Andrija prvi mu je preneo divnu vest: „Našli smo Mesiju!“ Te reči su zauvek promenile Petrov život (Jov. 1:41).

6 Petar je živeo u Kapernaumu, gradu na severnoj obali slatkovodnog jezera nazvanog Galilejsko more. On i Andrija radili su kao ribari zajedno s Jakovom i Jovanom, Zevedejevim sinovima. S Petrom je živela njegova supruga, tašta i njegov brat Andrija. Da bi ribari zbrinuli toliku porodicu, bio je neophodan marljiv rad, snaga i veština. Možemo zamisliti nebrojene duge noći i ove ribare kako spuštaju mreže između dva čamca i izvlače razne vrste riba koje žive u jezeru. Naporan rad čekao ih je i preko dana, kada se riba razvrstavala i prodavala a mreže se krpile i čistile.

7. Šta je Petar čuo o Isusu i zašto je to bila uzbudljiva vest?

7 Iz Biblije saznajemo da je Andrija bio učenik Jovana Krstitelja. Petar je sigurno s velikim oduševljenjem slušao ono što mu je brat pričao o Jovanu i njegovom propovedanju. Jednog dana, Andrija je video kako Jovan pokazuje na Isusa iz Nazareta i kaže: „Evo Jagnjeta Božjeg!“ Odmah je postao Isusov sledbenik i jedva je čekao da saopšti Petru tu uzbudljivu vest: Mesija se pojavio! (Jov. 1:35-40). Nakon pobune u Edenu pre oko 4 000 godina, Jehova Bog je obećao da će doći Izbavitelj koji će čovečanstvu pružiti pravu nadu (Post. 3:15). Andrija je sreo upravo tog Izbavitelja, Mesiju! Petar je isto tako požurio da upozna Isusa.

8. Šta znači ime koje je Isus dao Petru i zašto neki smatraju da ono nije odgovarajuće?

8 Petar je do tada bio poznat kao Simon. Ali Isus ga je pogledao i rekao mu: „Ti si Simon, Jovanov sin. Zvaćeš se Kifa (’Kifa‘ je na grčkom ’Petar‘)“ (Jov. 1:42). „Kifa“ je zajednička imenica koja znači „kamen“ ili „stena“. Po svemu sudeći, Isusove reči su bile proročanske. On je prorekao da  će Petar postati poput stene — stabilan, čvrst i pouzdan oslonac među Hristovim sledbenicima. Da li je i Petar tako gledao na sebe? Verovatno nije. Čak i neki današnji čitaoci jevanđelja ne smatraju da je Petar nalik steni. Oni misle da je predstavljen kao nestabilna, nepostojana i kolebljiva ličnost.

9. Šta Jehova i Isus traže u drugima i zašto po tvom mišljenju treba da se uzdamo u njihovu procenu?

9 Petar je imao svoje slabosti. Isus je to dobro znao. Pa ipak, poput svog oca Jehove, Isus je uvek tražio dobro u drugima. U Petru je video mnoge dobre osobine i želeo je da mu pomogne da ih još više razvije. Jehova i njegov Sin isto tako traže dobro u nama. Možda nam je ponekad teško da verujemo da oni u nama mogu naći nešto dobro. Međutim, treba da se uzdamo u njihovu procenu i pokažemo da smo poput Petra spremni da primimo pouku i da se menjamo. (Pročitati 1. Jovanovu 3:19, 20.)

„Ne boj se“

10. Čega je Petar verovatno bio očevidac i čemu se kasnije vratio?

10 Petar je verovatno jedno vreme sledio Isusa na njegovom propovedničkom putovanju. Možda je tada video Isusovo prvo čudo, pretvaranje vode u vino na svadbi u Kani. Što je još važnije, čuo je Isusovu ohrabrujuću poruku o Božjem Kraljevstvu. Pa ipak, napustio ga je i vratio se ribolovu. Međutim, ponovo su se sreli nekoliko meseci kasnije i ovog puta Isus je pozvao Petra da ga sledi i da to bude njegov način života.

11, 12. (a) Šta je Petar radio preko noći? (b) O čemu je Petar verovatno razmišljao dok je slušao Isusa?

11 Petar je upravo proveo još jednu noć u bezuspešnom lovljenju ribe. Ribari su uporno bacali mreže ali one su uvek bile prazne. On je sigurno upotrebio sve svoje iskustvo i snalažljivost pokušavajući da na različitim delovima jezera pronađe mesto gde se ribe hrane. Sigurno je ponekad poželeo, kao i mnogi drugi ribari, da zaviri u mračne dubine kako bi pronašao jato riba ili ih nekako naterao da uđu u mreže. Naravno, takve misli samo su ga još više mogle obeshrabriti. On nije lovio ribu iz zabave; drugi su zavisili od toga da li će nešto uloviti. Na kraju se vratio na obalu praznih ruku. Mreže su se ipak morale očistiti. Dok je on zaokupljen čišćenjem, prilazi mu Isus.

Petru nikada nije bilo dosadno da sluša kako Isus govori o Božjem Kraljevstvu, glavnoj temi svog propovedanja

 12 Narod se gura oko Isusa upijajući svaku njegovu reč. Okružen mnoštvom, Isus ulazi u Petrov čamac i moli ga da se malo otisnu od obale. Voda jasno prenosi zvuk njegovog glasa. I ljudi na obali i Petar pažljivo slušaju dok Isus poučava. Njemu nikada nije bilo dosadno da sluša kako Isus govori o Božjem Kraljevstvu, glavnoj temi svog propovedanja. Kakva bi samo čast bila pratiti Hrista i zajedno s njim prenositi drugima poruku nade! Ali, da li je realno razmišljati o tome? On ima porodicu o kojoj treba da se brine. Možda se u mislima opet vratio na proteklu dugu noć bezuspešnog ribarenja (Luka 5:1-3).

13, 14. Koje je čudo Isus učinio za Petra i kako je Petar reagovao?

13 Kada je Isus završio s poučavanjem, govori Petru: „Otplovi tamo gde je duboko, pa bacite svoje mreže i lovite.“ Petar sa sumnjom kaže: „Učitelju, celu noć smo se mučili i ništa nismo ulovili, ali kad ti tako kažeš, baciću mreže.“ Petar je upravo oprao mreže. Poslednje što želi da uradi jeste da ih ponovo zabaci — naročito sad kad nije vreme za lov. Pa ipak, on to čini i daje znak ljudima u drugom čamcu da učine isto (Luka 5:4, 5).

14 Kada počinje da izvlači mreže, Petar oseća da su teške. Sav u čudu, vuče još jače i ubrzo vidi kako se mnoštvo ribe praćaka u mrežama! U panici maše ljudima u drugom čamcu da dođu da pomognu. Oni to čine, ali jasno im je da sva ta riba ne može stati u jedan čamac. Napunili su i drugi, ali ribe ima toliko da oba čamca počinju da tonu. Petar je zapanjen. I ranije je video Hristovu moć na delu, ali ovog puta je doživljava lično! Pred njim je čovek koji može da učini da ribe uđu u mreže. Obuzima ga strah. Pada Isusu pred noge i kaže: „Gospode, idi od mene jer sam grešan čovek.“ Očigledno smatra da nije dostojan da bude pored osobe koja ima vlast od Boga da čini tako moćna dela. (Pročitati Luku 5:6-9.)

’Gospode, ja sam grešan čovek‘

15. Kako je Isus poučio Petra da nema osnova za sumnju i strah?

15 Isus mu ljubazno govori: „Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude“ (Luka 5:10). Sada nije vreme za sumnju i strah. Nema potrebe da se Petar plaši da li će uspeti da zbrine  porodicu niti da sumnja u sebe zbog svojih slabosti ili osećaja nedoraslosti. Isus ga je pozvao da mu se pridruži u delu koje će promeniti istoriju. Osim toga, Bog kome Petar služi ’velikodušno oprašta‘ (Isa. 55:7). Jehova će brinuti za njegove potrebe, kako fizičke tako i duhovne (Mat. 6:33).

16. Kako su Petar, Jakov i Jovan reagovali na Isusov poziv i zašto je to bila najbolja odluka?

16 Petar se odmah odazvao, a takođe i Jakov i Jovan. „Izvukli [su] čamce na kopno, ostavili sve i pošli za njim“ (Luka 5:11). Petar je pokazao veru i u Isusa i u Boga koji ga je poslao. To što je prihvatio Isusov poziv bila je najbolja odluka. Sličnu veru i danas pokazuju hrišćani koji su u  želji da služe Jehovi pobedili svoje sumnje i strahove. Oni koji pokazuju takvo poverenje u Jehovu nikada se neće razočarati (Ps. 22:4, 5).

„Zašto si posumnjao?“

17. Šta se sve desilo za dve godine otkako je Petar upoznao Isusa?

17 Vratimo se na olujnu noć na Galilejskom moru koja je opisana na početku ovog poglavlja. Ne znamo tačno koje uspomene Petru naviru u misli dok se bori s talasima te noći. A za dve godine koliko već poznaje Isusa desilo se zaista mnogo toga! Isus je izlečio njegovu taštu. Održao je Propoved na gori. Njegove izvanredne pouke i moćna dela dokazala su da je on Jehovin Izabranik, Mesija. Za to vreme je i Petar napredovao i možda se više nije tako lako prepuštao strahu i sumnji. Isus ga je čak izabrao da bude jedan od njegovih dvanaest apostola! Pa ipak, Petar će uskoro shvatiti da još nije pobedio strah i sumnju.

18, 19. (a) Opiši šta je Petar video na Galilejskom moru. (b) Kako je Isus reagovao na Petrovu molbu?

18 Tokom četvrte noćne straže, to jest negde između tri sata ujutru i svanuća, Petar odjednom prestaje da vesla i uspravlja se. Čini mu se kao da se nešto pomera na vodi. Da li je to samo odsjaj mesečine na uzburkanim talasima? Ne, suviše je stabilno i uspravno. To je čovek! I to čovek koji hoda po vodi! Ta prilika se približava i ide pravo ka njima. Preplašeni učenici misle da je to neka utvara. Ali čuje se glas: „Budite hrabri, ja sam! Ne bojte se!“ To je Isus (Mat. 14:25-28).

19 Petar odgovara: „Gospode, ako si ti, zapovedi mi da dođem k tebi po vodi.“ On je veoma uzbuđen zbog onoga što vidi i ne želi da propusti tu priliku da osnaži svoju veru. Želi da ima udela u onome što se zbiva. Isus ga ljubazno poziva i Petar silazi sa čamca i staje na ustalasano more. Zamislimo samo njegovo uzbuđenje kada pod nogama oseti čvrst oslonac. Sav u čudu, on kreće prema Isusu hodajući po vodi. Međutim, njegovu početnu hrabrost uskoro zamenjuje drugo osećanje. (Pročitati Mateja 14:29.)

„Kad je video koliko je vetar jak, uplašio se“

20. (a) Šta je Petru odvuklo pažnju i s kakvim ishodom? (b) Koje je značajno pitanje Isus postavio Petru?

20 Trebalo je da Petar usmeri pažnju na Isusa. Pokazao je veru u njega i zato ga je Isus Jehovinom silom održavao na uzburkanim talasima. Ali Petru nešto odvlači pažnju.  U zapisu čitamo: „Kad je video koliko je vetar jak, uplašio se.“ Skreće pogled na talase koji silovito udaraju u čamac i zapljuskuju ga. Hvata ga panika. Verovatno već vidi sebe kako tone i utapa se. Dok strah preplavljuje njegovo srce, njegova vera tone. Čovek koji je nazvan stena jer je mogao da postane čvrst oslonac počinje da tone poput kamena zbog svoje nepostojane vere. Petar je dobar plivač, ali sada se ne oslanja na to. On vapi: „Gospode, spasi me!“ Isus ga hvata za ruku i povlači k sebi. Dok su još na vodi, on postavlja Petru značajno pitanje: „Maloverni, zašto si posumnjao?“ (Mat. 14:30, 31).

21. Zašto je sumnja opasna i kako se možemo boriti protiv nje?

21 „Zašto si posumnjao?“ To pitanje je bilo zaista na mestu! Sumnja ima razornu moć. Ukoliko dozvolimo da nas obuzme, ona može razoriti našu veru i dovesti do toga da duhovno potonemo. Zato treba da se grčevito borimo protiv nje. Kako možemo uspeti? Tako što vodimo računa na šta usmeravamo pažnju. Ako razmišljamo o onome što nas plaši, obeshrabruje ili odvraća od Jehove i njegovog Sina, pothranjujemo svoje sumnje. S druge strane, sumnje nam neće razoriti veru ako usmerimo pažnju na Jehovu i njegovog Sina, na ono što su već uradili, što sad čine i što će učiniti za one koji ih vole.

22. Zašto je Petrov primer vredan oponašanja?

22 Petar ide za Isusom prema čamcu. Oluja se smirila i na Galilejskom moru je zavladala tišina. Pridružuje se ostalim učenicima koji govore Isusu: „Ti si zaista Božji Sin“ (Mat. 14:33). Dok Petar posmatra kako nad jezerom sviće zora, sigurno mu je srce puno zahvalnosti. Pobedio je sumnju i strah. Naravno, proći će još dosta vremena dok se ne ispuni Isusovo predviđanje da će on postati hrišćanin čvrst poput stene. Ali on je odlučan da se trudi i raste u veri. Da li i ti imaš takvu odlučnost? Onda se sigurno slažeš da je Petrov primer vredan oponašanja.