Пређи на садржај

Шта значе бројеви у Светом писму? Да ли је нумерологија библијска наука?

Шта значе бројеви у Светом писму? Да ли је нумерологија библијска наука?

Одговор из Светог писма

 Бројеви се у Светом писму често могу разумети дословно, али понекад имају и симболично значење. Обично се из контекста види да ли се одређени број користи у симболичном смислу. Ево неких бројева који се у Библији користе у пренесеном значењу.

  •   1 Јединство. Примера ради, Исус се молио Богу за своје ученике: „Да сви буду једно, као што си ти, Оче, у јединству са мном и ја у јединству с тобом“ (Јован 17:21; Матеј 19:6).

  •   2 У правном смислу, два сведока потврђују истинитост нечега (Поновљени закони 17:6). Слично томе, понављањем визије или изјаве потврђује се њена истинитост и тачност. На пример, када је тумачио фараонов сан, Јосиф је рекао: „То што је фараон два пута уснио сан значи да је истинити Бог то чврсто одлучио“ (Постанак 41:32). Када је реч о пророчанству, „два рога“ могу представљати двојну власт, као што је пророку Данилу речено у визији о Медо-персијском царству (Данило 8:20, 21; Откривење 13:11).

  •   3 Као што сведочанство три сведока засигурава да се ради о истини, тако се и нешто три пута понавља да би се додатно потврдило или истакло (Језекиљ 21:27; Дела апостолска 10:9-16; Откривење 4:8; 8:13).

  •   4 Овај број може представљати свеобухватност и склад, као у изразу „четири угла земље“ (Откривење 7:1; 21:16; Исаија 11:12).

  •   6 Пошто је за један мањи од броја седам, који често представља потпуност, број шест може означавати нешто непотпуно, несавршено или нешто у вези с Божјим непријатељима (1. Летописа 20:6; Данило 3:1; Откривење 13:18).

  •   7 Овај број се често користи када је реч о потпуности. На пример, Бог је заповедио Израелцима да седам дана обилазе око Јерихона и да га седмог дана обиђу седам пута (Исус Навин 6:15). У Библији се на још доста места на сличан начин користи број седам (Левитска 4:6; 25:8; 26:18; Псалам 119:164; Откривење 1:20; 13:1; 17:10). Када је Исус рекао Петру да не треба да опрости брату „до седам пута, него до седамдесет и седам пута“, понављање броја „седам“ значило је да то треба да чини неограничено (Матеј 18:21, 22).

  •   10 Овај број може означавати свеукупност и целовитост (Излазак 34:28; Лука 19:13; Откривење 2:10).

  •   12 Овај број изгледа да означава савршено организационо уређење које је успоставио Бог. Примера ради, апостол Јован је у визији небеса видео град са „дванаест камена темељаца, а на њима дванаест имена дванаест Јагњетових апостола“ (Откривење 21:14; Постанак 49:28). Бројеви добијени умножавањем броја 12 могу имати слично значење (Откривење 4:4; 7:4-8).

  •   40 Више осуда и казни имало је везе с бројем 40 (Постанак 7:4; Језекиљ 29:11, 12).

Нумерологија и гематрија

 Симболично значење ових бројева у Библији нема везе с нумерологијом, која се бави тражењем окултног значења у бројевима, њиховим комбинацијама и збировима. На пример, јеврејски кабалисти анализирају хебрејски део Светог писма служећи се такозваном гематријом, помоћу које се тражи скривени код у нумеричким вредностима слова. Нумерологија је облик гатања, што Бог осуђује (Поновљени закони 18:10-12).