Пређи на садржај

Информације за лекаре специјалисте

Овде се налази медицинска литература која садржи бројне извештаје о сложеним медицинским и хируршким захватима који су успешно обављени без трансфузије пуне алогене крви или њених главних компонената. Лечење без трансфузије крви подразумева употребу клиничких стратегија како би се губитак крви свео на минимум, очувала аутологна крв, убрзала хематопоеза и повећала толеранција на анемију. Овде ћете пронаћи делове стручних чланака из водећих медицинских часописа, који говоре у прилог стратегији спречавања губитка аутологне крви, као и алтернативама трансфузији крви.

 

Медицина и хирургија

Клиничке стратегије за заустављање крварења и лечење анемије без трансфузије алогене крви.

Педијатрија

Клиничке стратегије за лечење новорођенчади и деце без трансфузије алогене крви.

Болести и поремећаји

Клиничке стратегије за лечење одређених болести и поремећаја без трансфузије алогене крви.

Биоетика и закон

Овде ће бити речи о етичким, правним и социјалним факторима које здравствени радници треба да узму у обзир када лече Јеховине сведоке.


Издвајамо

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (отвара нови прозор)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Извор‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Индекс‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (отвара нови прозор)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (отвара нови прозор)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Извор‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Индекс‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (отвара нови прозор)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (отвара нови прозор)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Извор‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Индекс‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (отвара нови прозор)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (отвара нови прозор)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Извор‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Индекс‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (отвара нови прозор)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (отвара нови прозор)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Извор‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Индекс‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (отвара нови прозор)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (отвара нови прозор)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Извор‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Индекс‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (отвара нови прозор)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (отвара нови прозор)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Извор‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Индекс‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (отвара нови прозор)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (отвара нови прозор)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Извор‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Индекс‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (отвара нови прозор)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (отвара нови прозор)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Извор‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Индекс‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (отвара нови прозор)