Пређи на садржај

Свето писмо

Читајте Свето писмо онлајн. Можете слушати или преузети и аудио-снимке на многим језицима, као и видео-снимке на неким знаковним језицима. Превод Нови свет је тачан и лако разумљив. До данас је у целини или само неки његов део објављен на преко 160 језика. Одштампано је преко 220 милиона примерака.

ПРИКАЗ

СВЕТО ПИСМО – ПРЕВОД НОВИ СВЕТ

ДРУГИ БИБЛИЈСКИ ПРЕВОДИ