Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Musíte ako kresťan veriť v Trojicu?

Musíte ako kresťan veriť v Trojicu?

Stredoškolská učebnica s názvom Svetové náboženstvá v Dánsku, vydaná v roku 2007, opisuje Jehovových svedkov ako kresťanskú menšinu, ktorá sa dôsledne pridŕža Biblie. Jehovovi svedkovia sú v Dánsku v skutočnosti treťou najväčšou kresťanskou denomináciou.

Biskup dánskej národnej cirkvi však ostro kritizoval autorkino rozhodnutie zahrnúť do učebnice aj Jehovových svedkov. Prečo? „Ešte som nestretol teológa, ktorý by [Jehovových svedkov] považoval za kresťanov,“ povedal biskup. „Popierajú Trojicu, ktorá je podstatou kresťanského náboženstva.“

Autorka tejto knihy, náboženská sociologička Annika Hvithamarová, poukázala na to, že keby ste sa ľudí opýtali, prečo sa považujú za kresťanov, sotva by vám odpovedali, že preto, lebo veria, že Boh je Trojica. Okrem toho v jednej časti tejto učebnice s názvom „Si kresťan?“ sa píše: „Náuka o Trojici je jedným z najväčších problémov kresťanskej teológie.“ A ďalej sa uvádza: „Odjakživa bolo ťažké vysvetliť radovým kresťanom, prečo je kresťanský Boh jeden boh, a nie traja bohovia.“

„Náuka o Trojici je jedným z najväčších problémov kresťanskej teológie“

To, čo Biblia učí o Bohu a Ježišovi, je jasné a jednoduché. Nie je ťažké tomu rozumieť. V Božom Slove nenájdete slovo „Trojica“ ani myšlienku Trojice. V Biblii sa jasne píše, že Ježiš Kristus je Božím prvorodeným Synom. (Kolosanom 1:15) Píše sa v nej tiež, že Ježiš je „sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi“. (1. Timotejovi 2:5) A o Otcovi Biblia hovorí: „Ty, ktorého meno je Jehova, ty sám si Najvyšší nad celou zemou.“ ​(Žalm 83:18)

Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že viera v Ježiša je životne dôležitá. (Ján 3:16) Preto berú vážne Ježišov príkaz: „Je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“ ​(Matúš 4:10) Človek, ktorý sa snaží poslúchať Ježišove príkazy, sa určite môže označiť za kresťana.