Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učte svoje deti

Rebeka bola ochotná robiť to, čo sa páči Jehovovi

Rebeka bola ochotná robiť to, čo sa páči Jehovovi

REBEKA je dnes bežné meno v mnohých častiach sveta. Poznáš niekoho, kto sa tak volá? ~ * Rebeka je dôležitou postavou v najznámejšej knihe na svete, v Biblii. Čo vieš o tejto žene? ~ Bolo by dobré, keby sme o nej niečo vedeli, lebo jej príklad nám pomôže slúžiť pravému Bohu, Jehovovi.

Rebeka je druhá žena v Biblii spomínaná ako pravá ctiteľka Jehovu. Vieš, kto bola tá prvá? ~ Bola to Sára, manželka Abraháma. V pokročilom veku sa stala matkou Izáka, svojho jediného dieťaťa. Teraz sa pozrime, ako bola Rebeka ochotná robiť to, čo sa páči Jehovovi, a ako stretla Izáka.

Uplynulo už vyše 60 rokov odvtedy, čo Boh poslal Abraháma a Sáru z Háranu do kanaanskej krajiny. Obaja už boli dosť starí, ale Boh im sľúbil, že sa im narodí syn. Mali mu dať meno Izák. Určite si vieš predstaviť, ako veľmi Izáka jeho rodičia milovali! Keď Sára vo veku 127 rokov zomrela, Izák bol už dospelý a veľmi za svojou matkou žialil. Abrahám nechcel, aby sa Izák oženil s nejakou kanaanskou ženou, lebo Kanaančania neuctievali Jehovu. A tak poslal svojho sluhu, pravdepodobne Eliezera, aby Izákovi našiel manželku spomedzi Abrahámových príbuzných. Tí žili v Hárane, viac než 800 kilometrov odtiaľ. (1. Mojžišova 12:4, 5; 15:2; 17:17, 19; 23:1)

Časom Eliezer s desiatimi ťavami naloženými zásobami a tiež darmi pre nevestu prichádza  aj s niekoľkými ďalšími Abrahámovými sluhami do Háranu. Zastavujú sa pri studni, lebo Eliezer vie, že poobede sem ľudia prichádzajú načerpať vodu pre svoje zvieratá i pre svoju rodinu. Eliezer sa teraz modlí, aby žena, ktorú má vybrať pre Izáka, odpovedala na jeho prosbu o vodu slovami: „Napi sa, a napojím i tvoje ťavy.“

A presne to sa deje! K studni prichádza mladá žena „veľmi príťažlivého vzhľadu“. Volá sa Rebeka. Keď ju Eliezer poprosí, aby sa mu dala napiť, Rebeka hovorí: „Načerpám vodu tiež pre tvoje ťavy.“ Ako tak Rebeka ‚znovu a znovu behá ku studni čerpať vodu‘, Eliezer ju „s úžasom“ sleduje. Len si to predstav! Aby napojila desať vysmädnutých tiav, musí nanosiť možno až tisíc litrov vody!

Eliezer dáva Rebeke nádherné dary a dozvedá sa, že je dcérou Betuela, Abrahámovho príbuzného. Rebeka pozýva Eliezera a jeho priateľov k nim domov, aby u nich prenocovali. Potom beží dopredu, aby doma povedala o návšteve, ktorú k nim až z Kanaanu poslal Abrahám.

Keď Rebekin brat Lában vidí drahé dary, ktoré dostala jeho sestra, a dozvedá sa, kto je Eliezer, pozýva ho do domu. Ale Eliezer hovorí: „Nebudem jesť, kým neprehovorím o svojich veciach.“ A tak vysvetľuje, prečo ho k nim Abrahám poslal. Betuel i jeho manželka a Lában s radosťou súhlasia, aby sa Rebeka vydala za Izáka.

Keď sa Eliezer a jeho spoločníci najedia, idú spať. Na druhý deň ráno Eliezer hovorí: „Vypravte ma k môjmu pánovi.“ Ale Rebekina mama a brat na nich naliehajú, aby s nimi zostali „aspoň desať dní“. Keď sa pýtajú Rebeky, či pôjde s Eliezerom ihneď, odpovedá: „Som ochotná ísť.“ Hneď nato s Eliezerom odchádza. Na konci cesty sa stane Izákovou manželkou. (1. Mojžišova 24:1–58, 67)

Čo myslíš, bolo pre Rebeku ľahké odísť od rodiny a priateľov a ísť niekam veľmi ďaleko s tým, že ich už možno nikdy neuvidí? ~ Nie, nebolo to pre ňu ľahké. Ale za to, že bola ochotná robiť to, čo sa páči Jehovovi, bola požehnaná. Stala sa pramatkou nášho Záchrancu, Ježiša Krista. Aj my budeme požehnaní, ak budeme tak ako Rebeka ochotní robiť to, čo sa páči Jehovovi. (Rimanom 9:7–10)

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.