Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ...

Prečo Boh dovoľuje, aby mocní utláčali slabých?

Prečo Boh dovoľuje, aby mocní utláčali slabých?

V Biblii nachádzame priam zarážajúce prípady neprávosti, keď mocní utláčali slabých. Jedným príkladom je príbeh o Nábotovi. * Kráľ Achab, ktorý v Izraeli vládol v desiatom storočí pred n. l., sa chcel zmocniť Nábotovej vinice. A tak svojej manželke Jezábel dovolil, aby dala tohto muža a jeho synov zabiť. (1. Kráľov 21:1–16; 2. Kráľov 9:26) Prečo Boh dopustil, aby niekto takým hrubým spôsobom zneužil svoju moc?

„Boh... nemôže luhať.“ ​(Títovi 1:2)

Pouvažujme o jednom dôležitom dôvode: Boh nemôže luhať. (Títovi 1:2) Ako to súvisí s nespravodlivosťou a útlakom? Na začiatku ľudských dejín Boh ľudí varoval, že ak sa proti nemu vzbúria, bude to mať vážne následky — smrť. Božie slová sa ukázali ako pravdivé. Od vzbury v záhrade Eden sa smrť stala neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. A už prvý ľudský život vyhasol v dôsledku nespravodlivého skutku, keď Kain zabil svojho brata Ábela. (1. Mojžišova 2:16, 17; 4:8)

Odvtedy možno celé ľudské dejiny charakterizovať výrokom z Božieho Slova: „Človek panoval nad človekom na jeho škodu.“ ​(Kazateľ 8:9) Jehova napríklad varoval Izraelitov, že králi, ktorých si žiadali, ich budú utláčať a že následkom toho bude ľud kričať k nemu o pomoc. (1. Samuelova 8:11–18) Dokonca aj múdry kráľ Šalamún utláčal národ tým, že naň uvalil vysoké dane. (1. Kráľov 11:43; 12:3, 4) A skazení králi, akým bol aj Achab, utláčali ľud ešte viac. No zamyslite sa: Ak by Boh všetkému tomuto útlaku zabránil, neukázali by sa jeho slová ako lož?

„Človek panoval nad človekom na jeho škodu.“ ​(Kazateľ 8:9)

Zoberme do úvahy aj Satanovo tvrdenie, že ľudia slúžia Bohu iba zo sebeckých pohnútok. (Jób 1:9, 10; 2:4) Ak by Boh chránil svojich služobníkov pred každou formou útlaku, nepodporilo by to Satanovo tvrdenie? A ak by Boh uchránil všetkých ľudí od každej formy útlaku, bol by zodpovedný za ešte väčšie klamstvo. Mnohí by totiž mohli prísť k záveru, že ľudia si dokážu úspešne vládnuť bez Boha. Ale Božie Slovo hovorí presný opak — ľudia neboli stvorení so schopnosťou vládnuť si sami. (Jeremiáš 10:23) Potrebujeme, aby prišlo Božie Kráľovstvo, lebo jedine ono skoncuje s útlakom a nespravodlivosťou.

Znamená to teda, že Boh dnes s útlakom vôbec nič nerobí? Nie, neznamená. Prečo to môžeme povedať? Po prvé, Boh neprikrýva útlak ani ho neprikrášľuje, práve naopak, otvorene o ňom hovorí. Napríklad v prípade Nábota nám Božie Slovo detailne odhaľuje Jezábeline úklady. Okrem toho ukazuje, že takéto skutky podporuje istý mocný vládca, ktorý si nepraje, aby bola jeho totožnosť odhalená. (Ján 14:30; 2. Korinťanom 11:14) No Biblia jeho totožnosť odkrýva — je to Satan Diabol. Tým, že Boh odhaľuje útlak a nespravodlivosť, ako aj ich skutočný zdroj, pomáha nám, aby sme sa my sami do takého konania nezaplietli. A tak nás chráni, aby sme mali jeho schválenie a mohli žiť navždy.

Po druhé, Boh nám poskytuje pevnú nádej, že útlak sa raz skončí. Jehova odhalil a potrestal Achaba a Jezábel — ako aj mnohých im podobných — a to nás uisťuje, že jedného dňa, tak ako to sľúbil, potrestá všetkých, ktorí páchajú zlo. (Žalm 52:1–5) Boh nás tiež uisťuje, že čoskoro odčiní negatívne následky skazenosti a útlaku. * Bohabojný Nábot, jeho synovia a iní, ktorí Boha milujú, sa tak budú môcť tešiť z večného života na rajskej zemi, kde už nebude žiaden útlak ani nespravodlivosť. (Žalm 37:34)

^ 3. ods. Pozri článok v rubrike „Napodobňujte ich vieru“ v tomto časopise.

^ 8. ods. Pozri 11. kapitolu knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.