Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Záleží Bohu na tom, akým spôsobom ho uctievame?

Záleží Bohu na tom, akým spôsobom ho uctievame?

 Záleží Bohu na tom, akým spôsobom ho uctievame?

Bežné odpovede:

▪ „Rôzne náboženstvá sú len rôznymi cestami k Bohu.“

▪ „Ak ste úprimní, nezáleží na tom, čomu veríte.“

Čo povedal Ježiš?

▪ „Vchádzajte tesnou bránou; lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ ​(Matúš 7:13, 14) Ježiš neveril, že všetky cesty vedú k Bohu.

▪ „Mnohí mi povedia v onen deň: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných skutkov v tvojom mene?‘ A predsa im potom vyznám: Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.“ ​(Matúš 7:22, 23) Ježiš neschvaľoval všetkých, ktorí tvrdili, že sú jeho nasledovníkmi.

MNOHÍ nábožensky založení ľudia si veľmi cenia svoju vieru a tradície. Ale čo ak ich presvedčenie a tradície nie sú v súlade s tým, čo je napísané v Božom Slove, Biblii? Ježiš poukázal na to, aké nebezpečné je držať sa tradícií, ktoré si vymysleli ľudia, keď náboženským vodcom svojich dní povedal: „Spravili [ste] Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu.“ Potom citoval tieto Božie slová: „Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko vzdialené. Nadarmo ma však uctievajú, lebo vyučujú ako náuky ľudské príkazy.“ ​(Matúš 15:1–9; Izaiáš 29:13)

Dôležité je nielen to, čomu veríme, ale aj to, ako sa správame. O niektorých, ktorí tvrdia, že uctievajú Boha, sa v Biblii píše: „Verejne oznamujú, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho zapierajú.“ ​(Títovi 1:16) V skutočnosti Biblia o väčšine ľudí, ktorí dnes žijú, hovorí: „Rozkoše budú vyhľadávať väčšmi ako Boha. Niektorí sa pritom budú tváriť pobožne, ale ich život bude dokazovať opak. Tým sa vyhýbaj!“ ​(2. Timotejovi 3:4, 5, Nový zákon v modernom jazyku)

Úprimnosť je dôležitá, ale nestačí. Prečo? Lebo človek môže byť úprimný, a pritom sa mýliť. Preto je nevyhnutné presné poznanie o Bohu. (Rimanom 10:2, 3) Ak budeme prijímať toto poznanie a konať v súlade s tým, čo hovorí Biblia, budeme sa páčiť Bohu. (Matúš 7:21) Je teda zjavné, že pravé náboženstvo zahŕňa správne pohnútky, správne náuky a správne konanie. A správne konanie znamená deň čo deň konať Božiu vôľu! (1. Jána 2:17)

Ak by ste si priali dozvedieť sa viac o tom, čo hovorí Biblia o Bohu, napíšte Jehovovým svedkom, ktorí vám radi bezplatne pomôžu spoznať Bibliu.

[Zvýraznený text na strane 9]

Pravé náboženstvo zahŕňa správne pohnútky, správne náuky a správne konanie