Izaiáš 29:1–24

  • Beda Arielu! (1 – 16)

    • Jehova odsudzuje formálnu službu (13)

  • Hluchí budú počuť; slepí uvidia (17 – 24)

29  „Beda Arielu,* Arielu, mestu, kde táboril Dávid!+ Len slávte svoje sviatky,slávte ich rok za rokom.+   Ale ja privediem na Ariel tieseň,+zavládne smútok a žiaľ.+ Ariel mi bude oltárnym ohniskom.+   Zo všetkých strán sa proti tebe utáborím,postavím okolo teba palisádya navŕšim proti tebe obliehacie násypy.+   Budeš pokorený,budeš hovoriť zo zemea tvoja reč bude tlmená prachom. Tvoj hlas bude znieť zo zeme+ako hlas špiritistického médiaa tvoje slová ako šepot z prachu.   Zástup tvojich nepriateľov* bude ako jemný prach,+zástup tyranov bude ako plevy odviate vetrom.+ Stane sa to náhle, v okamihu.+   Jehova vojsk na teba obráti svoju pozornosťs hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom,s víchricou, búrkou a plameňmi stravujúceho ohňa.“+   V tom čase bude zástup všetkých národov, ktoré bojujú proti Arielu –+všetci, ktorí bojujú proti nemu,obliehacie veže nastavané proti nemui tí, čo ho stiesňujú –,ako sen, ako nočné videnie.   Bude to, ako keď sa hladnému sníva, že je,ale zobudí sa hladný,a ako keď sa smädnému sníva, že pije,ale zobudí sa unavený a smädný. Tak to bude so zástupom všetkých národov,ktoré bojujú proti vrchu Sion.+   Buďte zhrození a udivení,+zatvorte oči, buďte slepí.+ Opili sa, ale nie vínom,tackajú sa, ale nie od alkoholu. 10  Veď Jehova na vás zoslal ducha hlbokého spánku+a zatvoril vaše oči – vašich prorokov,+zahalil vaše hlavy – vašich vidiacich.+ 11  Každé videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy.+ Keď ju dajú niekomu, kto vie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, prosím,“ on odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ 12  A keď ju dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, prosím,“ on odpovie: „Neviem čítať.“ 13  Jehova hovorí: „Tento ľud sa ku mne približuje svojimi ústamia ctí ma svojimi perami,+ale ich srdce je odo mňa veľmi ďaleko. Ich bázeň predo mnou vychádza iba z ľudských príkazov, ktorým sú vyučovaní.+ 14  Preto s týmto ľudom urobím znovu niečo prekvapivé,+jednu prekvapivú vec za druhou. Múdrosť jeho múdrych sa rozplyniea rozumnosť jeho rozumných zmizne.“+ 15  Beda tým, ktorí sa za každú cenu snažia utajiť svoje plány* pred Jehovom!+ Svoje skutky konajú pod rúškom tmya hovoria: „Kto nás vidí? Kto o nás vie?“+ 16  Ako len všetko prekrúcate! Či je hrnčiar to isté čo hlina?+ Môže výrobok povedať o svojom výrobcovi: „Neurobil ma“?+ Môže výtvor povedať o svojom tvorcovi: „Ničomu nerozumie“?+ 17  Už čoskoro sa Libanon zmení na ovocný sad+a ovocný sad sa bude považovať za les.+ 18  V ten deň budú hluchí počuť slová knihya oči slepých, oslobodené od temnoty a tmy, uvidia.+ 19  Mierni* sa budú veľmi radovať z Jehovua chudobní sa budú tešiť zo Svätého Izraela.+ 20  Tyranov viac nebude,chvastúni zahynú,zničení budú všetci, ktorí čakajú iba na to, aby škodili,+ 21  tí, ktorí krivo obviňujú druhých,nastavujú pasce obhajcovi* v mestskej bráne+a nepodloženými obvineniami upierajú spravodlivosť spravodlivému.+ 22  Preto toto hovorí Jakobovým potomkom Jehova, ktorý vykúpil Abraháma:+ „Jakob sa už nebude hanbiť,už sa nebude tváriť rozpačito.*+ 23  Keď uvidí vo svojom strede svoje deti,dielo mojich rúk,+budú posväcovať moje meno. Budú posväcovať Jakobovho Svätého,k Bohu Izraela budú mať posvätnú úctu.+ 24  Tí, ktorí sa mýlia, získajú porozumenie,a tí, ktorí sa sťažujú, prijmú poučenie.“

Poznámky pod čiarou

Možný význam „Božie oltárne ohnisko“. Zjavne ide o Jeruzalem.
Dosl. „cudzincov“.
Al. „zámery; úmysly“.
Al. „Pokorní“.
Dosl. „tomu, kto karhá“.
Dosl. „nezbledne“.