Títovi 1:1–16

1  Tento list píšem ja, Pavol, Boží otrok, ktorý je apoštolom Ježiša Krista a ktorého viera je v zhode s vierou Božích vyvolených a s presným poznaním pravdy, ktorá je v súlade s oddanosťou Bohu  a je založená na nádeji na večný život.+ Ten už dávno sľúbil Boh, ktorý nemôže klamať.+  Keď prišiel určený čas, oznámil svoje slovo prostredníctvom zvestovania, ktoré mi bolo zverené+ na príkaz nášho Záchrancu, Boha.  Píšem Títovi, pravému synovi vo viere, ktorú máme spoločnú: Nech ťa Boh, Otec, a Kristus Ježiš, náš Záchranca, obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Nechal som ťa na Kréte, aby si napravil, čo treba, a aby si v jednotlivých mestách ustanovil starších, tak ako som ti prikázal.  Starší musí byť* bez obvinenia, manžel jednej manželky a má mať veriace deti, ktoré nie sú obvinené z neviazanosti* ani spurnosti.+  Veď dozorca* je Boží správca, a preto musí byť bez obvinenia, nesmie byť tvrdohlavý+ a výbušný,+ nesmie to byť opilec ani násilník,* nesmie byť chamtivý po nečestnom zisku,  ale má byť pohostinný,+ má milovať dobrotu, má mať dobrý úsudok,*+ má byť spravodlivý, oddaný Bohu+ a musí sa vedieť ovládať.+  Pri vyučovaní* sa musí pevne držať spoľahlivého slova,*+ aby dokázal povzbudzovať* zdravým* učením,+ ako aj karhať+ tých, ktorí odporujú. 10  Lebo je mnoho spurných, neužitočných tárajov a podvodníkov, najmä spomedzi tých, ktorí lipnú na obriezke.+ 11  Tých treba umlčať, lebo pre nečestný zisk vyučujú to, čo by nemali, a tak podvracajú celé domácnosti. 12  Jeden z nich, ich vlastný prorok, povedal: „Kréťania sú veční klamári, škodlivé divé zvieratá a leniví nenásytníci.“ 13  A mal pravdu. Preto ich prísne karhaj, aby boli zdraví vo viere 14  a nevenovali pozornosť židovským bájkam a prikázaniam ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy. 15  Čistým je všetko čisté,+ ale tým, ktorí sú poškvrnení a nemajú vieru, nie je nič čisté, lebo majú poškvrnenú myseľ aj svedomie.+ 16  Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho zapierajú.+ Sú odporní, neposlušní a nespôsobilí vykonať čokoľvek dobré.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Ak je niekto“.
Al. „z divokosti“.
Po grécky episkopos. Tento výraz označuje niekoho, kto dohliada na druhých a chráni ich. Pozri Slovník pojmov.
Al. „bitkár“.
Al. „byť zdravej mysle; rozumný“.
Al. „V umení vyučovať“.
Al. „hodnoverného posolstva“.
Al. „nabádať“.
Al. „užitočným“.