Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zaujíma sa Boh o mňa?

Zaujíma sa Boh o mňa?

 Zaujíma sa Boh o mňa?

Bežné odpovede:

▪ „Boh je príliš vznešený, aby sa zaoberal mojimi problémami.“

▪ „Nemyslím si, že sa o mňa zaujíma.“

Čo povedal Ježiš?

▪ „Či sa nepredáva päť vrabcov za dve mince malej hodnoty? A predsa ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale vám sú všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, ste cennejší ako mnoho vrabcov.“ ​(Lukáš 12:6, 7) Ježiš jednoznačne učil, že Boh sa o nás zaujíma.

▪ „Nikdy nebuďte úzkostliví a nehovorte: ‚Čo máme jesť?‘ alebo ‚Čo máme piť?‘ alebo ‚Čo si oblečieme?‘ Lebo o to všetko sa dychtivo usilujú národy. Veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.“ ​(Matúš 6:31, 32) Ježiš si bol istý, že Boh vie o tom, čo každý z nás osobne potrebuje.

BIBLIA jednoznačne ukazuje, že Boh sa o nás zaujíma. (Žalm 55:22; 1. Petra 5:7) Ale ak je to tak, prečo je dnes toľko utrpenia? Ak nás Boh miluje a je všemocný, prečo niečo neurobí, aby utrpenie ukončil?

Odpoveď súvisí s jednou málo známou skutočnosťou: Vládcom tohto zlého sveta je Satan Diabol. Keď Satan pokúšal Ježiša, ponúkol mu všetky kráľovstvá tohto sveta. Povedal mu: „Dám ti všetku túto moc a ich slávu, lebo mi bola daná, a dám ju, komu chcem.“ ​(Lukáš 4:5–7)

Ako sa Satan stal vládcom sveta? Keď naši prví rodičia, Adam a Eva, poslúchli Satana a obrátili sa k Bohu chrbtom, vlastne si tým zvolili Satana za svojho vládcu. Od tejto vzbury Jehova Boh trpezlivo nechal plynúť čas, aby sa ukázalo, k akému žalostnému zlyhaniu povedie Satanova vláda. Jehova nenúti ľudí, aby mu slúžili, ale každému umožňuje, aby sa k nemu vrátil. (Rimanom 5:10)

Keďže Boh sa o nás zaujíma, urobil opatrenie, aby nás Ježiš mohol oslobodiť spod jarma Satanovej vlády. Už v blízkej budúcnosti Ježiš zničí „toho, ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti, totiž Diabla“. (Hebrejom 2:14) Tým zničí „Diablove diela“. (1. Jána 3:8)

Na zemi bude obnovený raj. V tom čase Boh „zotrie [ľuďom] každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa [pominú].“ ​(Zjavenie 21:4, 5) *

[Poznámka pod čiarou]

^ 12. ods. Podrobnejší rozbor otázky, prečo Boh pripúšťa utrpenie, nájdete v 11. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Zvýraznený text na strane 8]

Na zemi bude obnovený raj