Ndokoni pa mphangwa

MAVIDHYU A PITHUNDZITHUNDZI PYAKULEMBWA

Ndinalonga Tani na Anyakubalanga?

Ndinalonga Tani na Anyakubalanga?

Pana njira zingasi zakuti zinakuphedzani toera kucedza mwadidi na anyakubalanu.