Porogaramu y’ikoraniro ry’akarere 2019-2020: Intumwa y’ibiro by’ishami

Iyi ni porogaramu yo mu ikoraniro ry’akarere rizoherezwamo intumwa y’ibiro by’ishami. Rifite umutwe uvuga ngo: ‘Kunda yehova n’umutima wawe wose.’

Kunda Yehova n’umutima wawe wose

Iri koraniro rizatuma turushaho gukunda Yehova kandi ritume dukundana urukundo ruzira ubwikunde.

Shaka ibisubizo by’ibi bibazo

Ibi bibazo bizasubizwa mu ikoraniro ry’akarere.