UMUNARA W’UMURINZI Nyakanga 2014 | Kuki abantu beza bagerwaho n’ibibi?

Ese Imana ni yo yabiryozwa? Ese dushobora gukizwa ibibi n’imibabaro?

INGINGO Y'IBANZE

Ibibi birogeye

Niba hariho Imana Ishoborabyose, kuki itarinda abantu beza kugerwaho n’ibibi?

INGINGO Y'IBANZE

Kuki abantu beza bagerwaho n’ibibi?

Bibiliya igaragaza ibintu bitatu bituma abantu bagerwaho n’imibabaro.

INGINGO Y'IBANZE

Uko Imana izakuraho ibibi

Ese waba wifuza kuzaba mu isi izaba ituwe n’abantu beza badashobora kugerwaho n’ibibi?

BIBILIYA IHINDURA IMIBEREHO Y’ABANTU

Nta ho najyaga ntitwaje imbunda

Annunziato Lugarà yabaga mu gatsiko k’amabandi kandi yagiraga urugomo cyane. Ariko kujya ku Nzu y’Ubwami byahinduye imibereho ye.

Wagombye guhana abana bawe ute?

Bibiliya igaragaza ibintu bitatu biranga igihano cyiza.

Ese wari ubizi?

Abubatsi b’amato ba kera bayahomaga bate? Amafi yabikwaga ate mu bihe bya kera?

Ese ushobora kubona Imana itaboneka?

Itoze kurebesha “amaso y’umutima wawe.”

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ese gusenga ni ugutabaza ushaka ubufasha gusa?