• NACEKUSQAN WATA: 1974

  • SUYUN: LETONIA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: MOTOCICLETA ATIPANAKUPI KAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Letonia suyumanta Riga nisqa llajtapi nacekorqani. Hermanaytawan noqatawan, mamay uywawarqayku. Mamayqa católica. Jinapis ima costumbre kajtillan, iglesiaman rej kayku. Noqaqa, uj atiyniyoj jatun kallpa kasqanta creej kani. Wiñasqayman jinataj, waj imaspi yuyayniy karqa.

Mamayqa imallatapis desarmaspa, kikinta armarqonaypaj habilidadniyoj kasqayta repararqa. Wasipi tukuy imata ruwaykunayta manchachikusqanrayku, mana sapayta saqellawajchu. Chaynejta armanapaj fierromanta pujllanata rantipuwarqa. Chaytaqa armajtaj desarmajtaj kani. Maytapuni gustachikoj kani. Moto carreraspi correypis kikinta gustallawajtaj. Mamayqa, motorniyoj bicicletawan correnaypaj atipanakupi qhelqachiwarqa. Chaytaj Zelta Mopēds (Motorniyoj qori bicicleta) sutikorqa. Chay jinamanta, atipanakuspi correyta qallarerqani: ñaupajta motorniyoj bicicletaswan, chantataj motocicletawan.

Manaraj imapi motota sumajta apaykachayta yacharqani. Jinamanta may rejsisqa runaman tukorqani. Letoniapi motocicleta atipanakus kasqanpi kinsa kutita atiparqani. Países bálticos nisqapitaj, iskay kutita.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

Motowan correypi may allin rishawajtin, chicay Evija, piwanchus qhepaman casarakorqani, Jehovaj testigosninpa uj libronkuta tarisqa. Chay libropi, Bibliamanta yachakunapaj uj invitación kasqa. Evijataj yachachinankuta munaspa, chayta juntʼachiytawan apacherqa. Pisi tiemponman, Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarerqa. Chay tiempopi, noqaqa manaraj anchata religionmanta yachayta munarqanichu. Chaywanpis warmiyta yachakojta saqellarqani. 

Aswan qhepaman, warmiyman Bibliamanta yachachej hermanasqa, yachachisqankuta uyarikunaypaj invitawarqanku. Noqataj “ya” nerqani. Chaypi uyarisqayqa, sonqoymanpuni chayawarqa. Astawanqa Salmo 37:10, 11 versiculospi nisqan. Chaypi nin: “Tumpamantawanqa manaña sajra runas kanqankuchu; may jinata maskʼaspapis, manaña paykunata tarinkiñachu. Llampʼu sonqoyojkunatajrí kay pachata herenciata jina japʼenqanku, allin kawsaypitaj kusisqa kanqanku”, nispa.

Bibliamanta astawan yachakullarqanipuni. Jinapitaj religiones llullata yachachisqankuta repararqani. Chaywanpis Bibliaj yachachisqanqa, sutʼi, entiendenapaj jinataj karqa. Chaytaj mayta tʼukuchiwarqa.

Bibliapeqa, kausay Jehová Diospaj valorniyoj kasqanta yachakorqani (Salmo 36:9). Chaytaj motowan corresqaypi tʼukurichiwarqa. Manaña kausayniyta wañuy pataman churayta munarqanichu, astawanpis Diosman jaywapuyta munarqani. May rejsisqa kay, atipay, correspa yawarniyta tʼimpurichiypis, niña kusichiwarqachu.

Jehová kausayta qowasqanta, cuentatataj mañanawanta yachakorqani

Kay 1996 watapi, Jehovaj testigosninpa ashkha suyusmanta jatun tantakuyninkuman rerqani. Chaytaj Tallin (Estonia) llajtapi karqa, atipanakuspi correj kani chay estadiummanta qayllapi. Chay tantakuypi ashkha suyusmanta runas kajtinpis, tukuyninku uj sonqolla karqanku. Chantapis yuyarikuni, uj hermana carteranta chinkachikusqanta. “Niñachá tarenqachu” nerqani. Jinapis uj ratonman, waj hermana tarisqa, ni iman tʼojpisqatataj kutichiporqa. Chayqa mayta tʼukuchiwarqa. Jehovaj testigosnenqa, Bibliaj yachachisqanman jinapuni kausakoj kasqanku. Warmiywan khuska Bibliamanta yachakullarqaykupuni, 1997 watapitaj bautizakorqayku.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Motowan correj amigosniymanta wakenqa wañupunkuña. Chaywanpis noqaqa, Bibliarayku kausayniyoj kashani. Imaraykuchus chaypi, Jehová kausayta qowasqanta, cuentatataj mañanawanta yachakorqani.

Riga llajtapi Jehovaj testigosninpa oficinasninkupi, tawa watata warmiywan yanapakorqayku. Kunanqa wawitayku Aliseta uywashayku, Jehová Diosta munakuytataj yachachishayku. Chantapis Letoniapi waj qalluman tijrachinku chay oficinasman, semanapi uj kutita yanapakoj rini. Chaypeqa autosta chayri waj imasta allinchani. Wawa kashaspa yachakusqaywan yanapachikuspa, mayta kusikuni. Kunankamapis, tukuy imata desarmanitaj, kikinta armarqollanitaj.

Bibliamanta yachakusqayrayku, familiaywan khuska kʼata cheqa Diosmanta willamuni. Chaytataj may jatunpaj qhawani. Arí, Jallpʼapi paraíso kananta yachaspa, ñaupa kausayniyta saqerqani.