Ir al contenido

Ir al índice

Bibliaj kutichiykunasnin

Bibliaj kutichiykunasnin

Biblia, ¿Diospa Palabranpunichu?

Uj libro Diospa Palabran kasqanta creenapaj, tukuy librosmanta aswan allin kananta suyasunman. Bibliataj ajinapuni. Kunankama may chhika Biblias ruwakun, ashkha qalluspitaj. Bibliaj yachachiynenqa, runaj kausayninta cheqanyachiyta atin. (1 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 3:16 leey.)

Bibliapi qhepaman imaschus kananta willakusqanqa, maychus kajta juntʼakun. Chaytaj Diospa Palabranpuni kasqanta rikuchin. Imajtinchus runaqa, mana chayta ruwayta atinmanchu. Sutʼinchanapaj, Wañusqa Qocha qayllapi, Isaías libromanta uj copiata tarisqanku. Chaytaj Jesús nacekusqanmanta, 100 watas ñaupajta ruwakusqa. Chaypi, Babilonia llajta chʼusaj qhepakunanta willakorqa. Chaytaj Jesús nacekusqanmanta, ashkha watasninman juntʼakorqa. (Isaías 13:19, 20; 2 Pedro 1:20, 21 leey.)

¿Imaynatá Biblia qhelqakun?

Bibliataqa 40 runas qhelqarqanku, 1600 wataspi. Jinapis Bibliapi mana churanakuy kanchu, astawanqa uj yuyaylla. ¿Imaynatá chayta ruwarqanku? Diospa yanapayninwan. (2 Samuel 23:2 leey.)

Diosqa, qhelqajkunaman wakin kutispi angelesnejta, mosqoykunanejta, chayri mosqoypi jina rikuchispa parlaj. Astawanqa yuyayninta umankuman churaj. Paykunataj ima palabraswanchus qhelqayta ajllaj kanku. (Apocalipsis 1:1; 21:3-5 leey.)