Ir al contenido

Ir al índice

BIBLIAQA CAMBIANANKUPAJ YANAPARQA

¡Mana wañuyta munarqanichu!

¡Mana wañuyta munarqanichu!
  • NACEKUSQAN WATA: 1964

  • SUYUN: INGLATERRA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: JOVENCITA MAMA MANA ALLIN KAUSAYNIYOJ KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY

Paddington nisqa llajtitapi nacekorqani, chaytaj Londres llajtapi kashan Inglaterra suyupi. Mamaywan, kinsa kuraj hermanasniywan ima tiyakorqani. Tatayqa anchata machayman qokusqanrayku mana wasiykupi sayajchu.

Wawa kashajtiy, mamayqa chʼisisnin Diosmanta mañakuyta yachachiwarqa. Uj juchʼuy Biblia tiyapuwarqa Salmos librollayoj, chaykunatataj takej kani. Yuyarikunitaj waj libroypi kayta leesqayta: “Uj diaqa niña kausay kanqachu” nisqanta. Chay palabraspi yuyaspataj mana puñuyta atejchu kani. Yuyaj kani: “Mana kayllachu kausay kanman. ¿Imapajtaj kausani?”, nispa. ¡Mana wañuyta munarqanichu!

Layqeriosmanta mayta yachayta munaj kani. Wañusqaswan parlayta munarqani, escuelamanta compañerosniywan cementeriosman rej kayku, chantapis mancharikunapaj jina millay peliculasta qhawaj kayku. Sumaj kasqanta yuyaj kayku, jinapis mancharikunapaj jina karqa.

Chunka watayoj kashaspallaraj mana kasukuyta qallarerqani. Cigarrota pitayta qallarerqani, chaymantaj yachaykukorqani. Tiemponmantaj marihuanatañataj pitayta qallarerqani. Onceyoj kashajtiytaj alcoholta tomayta qallarerqani. Millay kajtinpis, machaykuy gustawaj. Takiykuna, tusuy ima mayta gustawaj. Tutasnin fiesta wasisman rej kani. Pakaysitullamanta llojsipoj kani, sutʼiyayllatañataj wasiman kutiykoj kani. Qʼayantintaj saykʼusqa kashasqayrayku, mana escuelaman rejchu kani. Escuelapi kashaspapis alcoholta tomallajtaj kani.

Escuelata tukunaypajña kashajtiy notasniy mana allinchu kasharqa. Pakayllamanta imastachus ruwasqayta mamay mana allinta yachaspapis, noqawan phiñasqa kasharqa. Mayta phiñanakorqayku, wasiymantataj riporqani. Uj tiempitota Tony novioywan qhepakorqani. Payqa suwakoj, drogasta vendej, may sajra kasqanraykutaj rejsisqa karqa. Pisi tiemponmanqa onqojña karqani, 16 watayoj kashajtiytaj wawitayku nacekorqa.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA

Soltera mamaspaj kaj wasipi tiyakushajtiy Jehovaj testigosninta rejserqani. Autoridadesqa chaypi tiyakunaypaj uj cuartota qowarqanku. Iskay Jehovaj testigosnin chaypi tiyakoj wakin soltera mamasta visitaj jamoj kanku. Uj diataj paykunawan khuska parlarerqani. Pantasqa kashasqankutataj rikuchiyta munarqani. Jina kajtinpis paykunaqa kʼachallamanta Bibliawan tapukusqayman kutichiwarqanku. Paykunaqa munakuyniyoj, kʼachastaj karqanku, chaytaj mayta gustawarqa. Chayrayku paykunawan Bibliata estudiayta qallarerqani.

Pisi tiemponmantaj Bibliamanta yachakusqay kausayniyta cambianaypaj yanapawarqa. Jovencitamantapacha wañuyta manchachikoj kani. Jinapis yachakorqani Jesús wañusqasta kausarichimunanta (Juan 5:28, 29). Chantapis yachakorqani Dios noqamanta llakikusqanta (1 Pedro 5:7). Jeremías 29:11 nisqan sonqoymanpuni chayarqa, chaypi nin: “Noqa yachani imastachus qankunapaj wakichisqayta, mana mana walejta kawsanaykichejpajchu, manachayqa, qankuna allinta kawsakunaykichejpaj, jinallataj jamoj tiempopipis allin kawsayllatapuni tarinaykichejpaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini”, nispa. Jinamanta Jallpʼapi uj kʼacha Paraisopi wiñaypaj kausakunaypi creeyta qallarerqani (Salmo 37:29).

Jehovaj testigosnenqa kʼachaspuni karqanku. Chaytataj tantakuykunasninkuman rispa repararqani (Juan 13:34, 35). Ñaupajta rej kani chay iglesiapeqa mana jinachu kaj. Mana allin kausayniyoj kajtiypis Jehovaj testigosnenqa noqawan kʼachas karqanku. Tiempochakorqankutaj tukuy imapi yanaparinawankupaj. Ashkha familiayojtaj kasqayta yuyarqani.

Bibliata estudiasqayrayku reparakorqani kausayniyta cambianayta, Diospa kamachiykunasninman jina kausakunaypaj. Cigarrota pitayta mana saqeyta atillarqanichu. Chantapis wakin takiykunata uyarispa marihuanata pitayta munallajpuni kani. Manaña machayta munasqayrayku fiesta wasisman niña rerqanichu. Chantapis kausayniypi yanapanawankupaj jina kajkunawan masichakorqani (Proverbios 13:20).

Tonypis Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiayta qallarisqa. Testigos tukuy tapuykunasninman Bibliawan kutichisqankurayku cheqa kajpuni kasqanta reparasqa. Kausayninta cambiarqa: ñaupa sajra amigosninta, sajra kausayninta ima saqeporqa, niña marihuanatapis pitarqachu. Jehová munasqanman jina kausakunaykupajqa, reparakorqayku casarakunayku kasqanta. Jinamanta wawayku kʼacha familiapi wiñakunanpaj. Chayrayku casarakorqayku 1982 watapi.

“Niña llakikunichu imachus qhepaman kananmanta chayri wañuymanta”

Torremanta Qhawaj, ¡Despertad! * revistaspi wakin runas imaynatachus kausayninkuta cambiasqankumanta parlaj yachaqanasta maskʼaj kani leenaypaj, noqapis paykuna jina cambianaypaj. Paykuna imastachus ruwasqankoqa mayta kallpachawaj. Yanapawarqataj mana saykʼuspa kallpachakunallaypajpuni. Chantapis Jehovamanta mañakorqani mana saqerparinawanta. Tonywan khuskataj julio killapi 1982 watapi Jehovaj testigosnin jina bautizakorqayku.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY

Jehovamanta yachakusqay mana wañupunaypaj yanapawarqa. Tonywan noqawan repararqayku sinchʼi llakisqa kashajtiykupis Jehová yanapawasqaykuta. Diospi atienekuyta yachakorqayku sinchʼi llakiykunapi kashaspa, paytaj familiaypi yanapawarqaykupuni.

Mayta kusikorqani wawasniyta Jehovata rejsinankupaj yanapaspa. Kusikullanitaj allchhisniypis Jehovamanta yachakushasqankuta rikuspa.

Niña llakikunichu imachus qhepaman kananmanta chayri wañuymanta. Tonywan khuska sapa semana Jehovaj testigosninpa congregacionesninkuta waturispa hermanosta kallpacharej riyku. Paykunawan khuska Bibliamanta wajkunaman yachachiyku Jesuspi creenankupaj, jinamanta wiñay kausayta japʼinankupaj.

^ párr. 17 Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.