Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA | JALLPʼANTINTA UJ JINAMAN TUKUCHEJ GUERRA

Guerra, ñakʼariy ima kananpaj, ¿pitaj juchayoj?

Guerra, ñakʼariy ima kananpaj, ¿pitaj juchayoj?

Ñaupaj Kaj Guerra Mundialqa, 1918 watapi 11 noviembreta tukukorqa. Runasqa negociosninkuta wisqʼaytawan, kusiymanta callesman tusoj llojserqanku. Chaytaj, mana unaypajchu karqa. Imaraykuchus maqanakuna armasmanta nisqaqa, astawan runasta wañuchej llakiy qallarisharqa.

Kay 1918 wata junio killapi, Franciapi maqanakushajtinku, gripe española nisqa onqoy rikhurerqa. Ashkha runastataj wañurachiyta qallarerqa. Killasllapi, Estados Unidospa ashkha soldadosninta wañucherqa. Ni enemigosninkupis chay chhikataqa wañucherqachu. Lugarninkuman kutipoj soldadosqa, chay onqoyta apakullarqankutaj. Jinamanta Jallpʼantinman juntʼaykorqa.

Guerra pasayta, sinchʼi yarqhay, wajchayay ima karqa. Imaraykuchus Europamanta may chhika runas, yarqhaymanta wañorqanku. Chantá 1923 watapi, alemanespa qolqenku casi ni imapaj valerqachu. Sojta watanmantaj, qolqeqa Jallpʼantinpi pisiyarqa. Kay 1939 watapitaj, Iskay Kaj Guerra Mundial qallarerqa. Chaytaj ñaupaj guerraj qhatiynin karqa. ¿Imaraykutaj chay llakiykuna qhepan qhepanta karqa?

QHEPA PʼUNCHAYKUNAJ SEÑALNIN

Chay ñakʼariykuna, astawanqa Ñaupaj Kaj Guerra Mundial imaraykuchus kasqanta entiendenapaj, Bibliawan yanapachikuna. Jesucristo nerqa: “Uj nación waj nacionpa contranta oqharikonqa”,  kallanqataj “yarqhaykuna, wañuchej onqoykuna ima tukuynejpi”, nispa (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11). Chantapis yachachisqasninman chay ñakʼariykuna, qhepa pʼunchaykuna qallarisqanmanta señal kasqanta nerqa. Bibliamanta Apocalipsis librotaj, Jallpʼapi ñakʼariykunata cielopi guerrawan ujchan. ( “Jallpʼapitaj cielopitaj guerra karqa”, nisqa recuadrota leey.)

Apocalipsis libroqa, tawa caballospi lloqʼasqa kajkunamanta parlan. Chaykunamanta kinsataj, guerraswan, yarqhaywan, wañuchej onqoykunawan ima ninakun, mayqenkunamantachus Jesús parlarqaña ( “¿Tawa caballospi lloqʼasqa kajkuna llojsimunkuñachu?”, nisqa recuadrota leey.) Rikunchej jina, Ñaupaj Kaj Guerra Mundialqa may llakiy tiempota qallaricherqa. Chaytaj niraj tukukunchu. Bibliaqa chay llakiykunamanta Kuraj Supayta juchachan (1 Juan 5:19). ¿Maykʼajkamataj runata ñakʼarichenqarí?

Apocalipsis libroqa, Supaypaj “pisi tiempollaña kasqanta” nin (Apocalipsis 12:12). May phiñasqa kashan, tukuy atisqantataj runasta ñakʼarichishan. Arí, kunan rikusqanchej llakiykunaqa, Satanás tukukuyninmanña chayashasqanta rikuchin.

 SUPAYPA RUWASQASNIN PHIRISQA KANQA

Ñaupaj Kaj Guerra Mundialmantapacha, niña imapis kikinchu. Tukuynejpi chʼajwas, guerras, gobiernospa contranta oqharikuykuna ima tiyan. Chaytaj Satanás cielomanta wijchʼusqa kasqanta rikuchin (Apocalipsis 12:9). Satanasqa may sajra kamachejman rijchʼakun, pichus kamachiynin tukukunantaña yachaspa, kamachisninta ñakʼarichin. Satanaspa tiempon tukukojtenqa, Ñaupaj Kaj Guerra Mundialwan qallarisqan ñakʼariykuna tukukaponqa.

Bibliaqa, Reyninchej Jesucristo “Supaypa ruwasqasninta phirinamp[i]” atienekunapaj yanapawanchej (1 Juan 3:8). Ashkha runas, Diospa Reinon jamunanta mañakushankuña. ¿Qanrí mañakushankichu? Chay Reino kamachishajtin, kʼacha runasqa Diospa munaynin, nitaj Supaypatachu Jallpʼapi juntʼakusqanta rikonqanku (Mateo 6:9, 10). Diospa gobiernon kamachishajtin, niña ima guerrapis chayri chʼajwapis kanqachu (Salmo 46:9). Chay gobiernomanta astawan yachakojtiyki, Jallpʼantinpi allin kausay kashajtin kausakunki (Isaías 9:6, 7).

^ párrafo 20 ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj, 8 yachaqananta leeriy. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.