Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Jana 3:16 — „Tak bowiem Bóg umiłował świat”

Jana 3:16 — „Tak bowiem Bóg umiłował świat”

 „Bo Bóg tak bardzo kocha ludzi, że dał swojego jednorodzonego Syna, żeby nikt, kto w niego wierzy, nie zginął, ale mógł żyć wiecznie” (Jana 3:16, Przekład Nowego Świata).

 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16, Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Znaczenie Jana 3:16

 Bóg nas kocha i chce, żebyśmy żyli wiecznie. Dlatego wysłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Miał on do wykonania bardzo ważne zadania. Uczył innych o swoim Bogu i Ojcu (1 Piotra 1:3). Oddał też życie za ludzi. Jeśli chcemy żyć wiecznie, musimy wierzyć w Jezusa.

 Słowa „dał swojego jednorodzonego Syna” a podkreślają, jak bardzo Bóg nas kocha. Jezus jest wyjątkowym Synem Bożym. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Tylko on został stworzony bezpośrednio przez Boga (Kolosan 1:17). Jest „pierwszym spośród całego stworzenia” (Kolosan 1:15). Wszystko inne, w tym aniołowie, zostało stworzone za jego pośrednictwem. A mimo to Bóg Jehowa b posłał swojego najdroższego Syna, ‛żeby usługiwał i dał swoje życie jako okup w zamian za wielu’ (Mateusza 20:28). Jezus cierpiał i umarł, by uwolnić nas od grzechuśmierci, które odziedziczyliśmy po pierwszym człowieku, Adamie (Rzymian 5:8, 12).

 Okazywanie wiary w Jezusa to coś więcej niż przekonanie, że on istnieje, albo wdzięczność za to, co dla nas zrobił. Musimy dowieść swojej wiary w Syna Bożego, posłusznie stosując się do tego, czego uczył, i naśladując jego przykład (Mateusza 7:24-27; 1 Piotra 2:21). W Biblii czytamy: „Kto wierzy w Syna, będzie żyć wiecznie. Kto jest nieposłuszny Synowi, nie zyska życia” (Jana 3:36).

Kontekst Jana 3:16

 Jezus wypowiedział te słowa w rozmowie z żydowskim przywódcą religijnym Nikodemem (Jana 3:1, 2). W czasie tej rozmowy wyjawił pewne informacje na temat Królestwa Bożego c i ‛ponownego narodzenia’ (Jana 3:3). Zapowiedział też, w jaki sposób umrze: „Tak musi być uniesiony w górę [zawieszony na palu] Syn Człowieczy, żeby każdy, kto w niego wierzy, mógł żyć wiecznie” (Jana 3:14, 15). Następnie podkreślił, że życie wieczne jest możliwe dzięki ogromnej miłości Boga do ludzi. A na koniec wyjaśnił, że jeśli chcemy żyć wiecznie, musimy okazywać wiarę i robić to, co podoba się Bogu (Jana 3:17-21).

a Greckie słowo monogenés przetłumaczone na „jednorodzony” jest definiowane jako „pojedynczo urodzony, jedyny”, „jedynak” lub „jedyny (w swoim rodzaju)” (Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1962, t. III, s. 165; A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, s. 658).

b Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18).

c Królestwo Boże, nazywane też „Królestwem Niebios”, to niebiański rząd (Mateusza 10:7; Objawienie 11:15). Na Króla w tym rządzie Bóg wyznaczył Chrystusa. To Królestwo zrealizuje zamierzenie Boga co do ziemi (Daniela 2:44; Mateusza 6:10). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Czym jest Królestwo Boże?”.