Przejdź do zawartości

Dlaczego ludzie umierają?

Biblijna odpowiedź

 To naturalne, że się nad tym zastanawiamy, zwłaszcza gdy tracimy kogoś bliskiego. Biblia mówi: „Żądłem powodującym śmierć jest grzech” (1 Koryntian 15:56).

Dlaczego wszyscy ludzie grzeszą i umierają?

 Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, umarli, ponieważ zgrzeszyli przeciw Bogu (Rodzaju 3:17-19). Śmierć była jedynym możliwym skutkiem ich buntu wobec Boga, bo u Niego jest „źródło życia” (Psalm 36:9; Rodzaju 2:17).

 Adam przekazał skazę grzechu wszystkim swoim potomkom. Biblia mówi: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12). Każdy grzeszy, dlatego każdy podlega śmierci (Rzymian 3:23).

Jak śmierć zostanie usunięta

 Bóg obiecuje, że w przyszłości „pochłonie (...) śmierć na zawsze” (Izajasza 25:8). Żeby to zrobić, musi wyeliminować jej główną przyczynę, czyli grzech. Uczyni to poprzez Jezusa Chrystusa, który „usuwa grzech świata” (Jana 1:29; 1 Jana 1:7).