Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Rzymian 5:8 — „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”

Rzymian 5:8 — „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”

 „Bóg okazał nam miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy grzesznikami” (Rzymian 5:8, Przekład Nowego Świata).

 „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzymian 5:8, Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Znaczenie Rzymian 5:8

 Jehowa a Bóg okazał wielką miłość, kiedy pozwolił, żeby Jego Syn, Jezus Chrystus, umarł za grzesznych ludzi (Jana 3:16). Z powodu grzechu mamy skłonność, żeby myśleć i postępować w sposób niezgodny ze sprawiedliwymi zasadami Boga (Kolosan 1:21, 22). Jednak Jehowa umożliwił nam ‛pojednanie się z Nim przez śmierć swojego Syna’ (Rzymian 5:10). W rezultacie ludzie mogą już teraz cieszyć się dobrymi relacjami z Bogiem i mieć nadzieję na niekończące się życie w przyszłości (Rzymian 5:11; 1 Jana 4:9, 10).

Kontekst Rzymian 5:8

 Apostoł Paweł napisał te słowa do swoich współwyznawców w Rzymie. W 5 rozdziale tego listu wyjaśnił, dlaczego chrześcijanie mogą zachowywać radość i być pewni swojej nadziei (Rzymian 5:1, 2). Ta „nadzieja nie prowadzi do rozczarowania”. Dlaczego? Bo dał ją Bóg, który nas bardzo kocha. Dowiódł tego, kiedy pozwolił, żeby Jego Syn oddał za nas swoje życie (Rzymian 5:5, 6). Jezus był całkowicie posłuszny Bogu — w przeciwieństwie do pierwszego człowieka, Adama (Rzymian 5:19). Nieposłuszeństwo Adama sprawiło, że wszyscy jego potomkowie stali się grzeszni i umierają (Rzymian 5:12). Natomiast dzięki doskonałemu posłuszeństwu Jezusa i jego ofiarnej śmierci ludzie wierni Bogu mogą mieć nadzieję na życie wieczne (Rzymian 5:21).

a Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boga (Psalm 83:18).