Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | HVEM ER JEHOVAS VITNER?

Hva slags mennesker er Jehovas vitner?

Hva slags mennesker er Jehovas vitner?

Vi er en internasjonal organisasjon uten tilknytning til andre religiøse grupper. Selv om hovedkontoret vårt ligger i USA, bor de fleste Jehovas vitner i andre land. Det er faktisk over 8 millioner av oss som forkynner Bibelens budskap i over 230 land og områder. * Vi gjør det i samsvar med Jesu ord: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene.» – Matteus 24:14.

Uansett hvor vi bor, følger vi samvittighetsfullt landets lover. Samtidig er vi politisk nøytrale. Det er fordi vi følger Jesu befaling til de kristne om ikke å være «en del av verden». Derfor engasjerer vi oss ikke i politikk, og vi støtter ikke krigføring. (Johannes 15:19; 17:16) Under den andre verdenskrig ble Jehovas vitner fengslet, torturert og til og med drept fordi de ikke ville gå på akkord med sin nøytrale holdning. En tysk biskop skrev: «De kan med rette hevde å være den eneste større gruppe i Det tredje rike som nektet å utføre militærtjeneste av samvittighetsgrunner.»

«[Jehovas vitner] har en veldig moralsk styrke. Vi kunne ha bruk for slike uselviske mennesker også i de høyeste politiske stillinger – men vi kommer aldri til å få dem dit. ... De respekterer naturligvis myndighetene, men de tror at bare Guds rike kan løse alle menneskelige problemer.» – Avisen Nová Svoboda, Tsjekkia.

Men vi isolerer oss ikke. Jesus sa dette om sine etterfølgere i en bønn til Gud: «Jeg anmoder deg ikke om å ta dem ut av verden.» (Johannes 17:15) Derfor møter du oss kanskje på jobben, på butikken eller på skolen.

^ avsn. 3 Det er cirka 11 000 Jehovas vitner i Norge