Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | HVEM ER JEHOVAS VITNER?

Hvordan blir arbeidet vårt finansiert?

Hvordan blir arbeidet vårt finansiert?

Hvert år trykker og distribuerer vi flere millioner eksemplarer av bibler og bibelsk lesestoff. Vi bygger og driver avdelingskontorer og trykkerier over hele verden. Over 100 000 menigheter kommer sammen i beskjedne, men likevel pene lokaler som kalles Rikets saler. Hvem er det som betaler for alt dette?

Arbeidet vårt blir helt og holdent finansiert av frivillige bidrag. (2. Korinter 9:7) I det andre nummeret av dette bladet, som kom ut på engelsk i 1879, stod det: «Vi tror at ‘Sions Vakttårn’ [som bladet het den gang] har JEHOVA som sin støtte, og fordi det er slik, vil det aldri tigge eller be mennesker om økonomisk støtte.» Slik er det fortsatt.

Bidrag blir sendt direkte til et av avdelingskontorene våre eller blir lagt i en bidragsbøsse i en Rikets sal. Men vi krever ikke tiende, tar ikke opp kollekt og tar ikke betalt for det arbeidet vi gjør, eller for publikasjonene våre. Vi blir ikke betalt for å forkynne, undervise i menigheten eller hjelpe til med å bygge møtelokaler. Jesus sa jo: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» (Matteus 10:8) Alle som arbeider ved avdelingskontorene våre og ved hovedkontoret, også de som utgjør Jehovas vitners styrende råd, er ulønnede medlemmer av en religiøs orden.

«Som i tilfellet med alle Jehovas vitners aktiviteter foregår finansieringen på frivillig basis, og hver enkelt avgjør selv hvor mye og hvor ofte han skal gi religiøse ‘bidrag’.» – Den europeiske menneskerettighetsdomstol, 2011

Bidragene blir også brukt til katastrofehjelp. De første kristne var ivrige etter å hjelpe dem som hadde det vanskelig. (Romerne 15:26) På samme måte hjelper vi dem som er rammet av katastrofer, med å bygge opp igjen husene og møtelokalene sine og sørger for at de får mat, klær og medisinsk behandling.