Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvorfor er det profetier i Bibelen?

Hvorfor forteller Bibelen om ting som skjer i dag? – Lukas 21:10, 11.

I Bibelen finner vi mange detaljerte profetier. Ingen mennesker kan forutsi framtiden i detalj. Oppfyllelsen av bibelske profetier er derfor et bevis for at Bibelen er Guds Ord. – Les Josva 23:14; 2. Peter 1:20, 21.

Det at bibelske profetier har blitt oppfylt, er en god grunn til å tro på Gud. (Hebreerne 11:1) Det gjør også at vi er overbevist om at det Gud lover om en bedre framtid, skal bli oppfylt. Så Bibelens profetier gjør at vi har et sikkert håp. – Les Salme 37:29; Romerne 15:4.

Hvordan kan bibelske profetier hjelpe oss?

Noen profetier oppfordrer Guds tjenere til å gjøre bestemte ting. Da de første kristne så at visse profetier gikk i oppfyllelse, forlot de Jerusalem. Senere, da byen ble ødelagt fordi de fleste av innbyggerne hadde forkastet Jesus, var de kristne langt unna på et trygt sted. – Les Lukas 21:20–22.

I dag viser profetier som er blitt oppfylt, at Guds rike snart skal gjøre slutt på menneskenes styreformer. (Daniel 2:44; Lukas 21:31) Derfor haster det for hver enkelt å gjøre det som trengs for å bli godkjent av Kongen, Jesus Kristus, som Gud har utnevnt. – Les Lukas 21:34–36.