Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er du skuffet over Gud?

Er du skuffet over Gud?

«HVORFOR lot Gud dette skje med meg?» Dette spørsmålet plaget den 24 år gamle Sidnei fra Brasil. Etter en ulykke i en vannsklie var han blitt sittende i rullestol.

Når noen blir utsatt for en ulykke, blir syke, mister en av sine nærmeste eller opplever naturkatastrofer eller krig, kan det fort gjøre at de blir skuffet over Gud. Det er ikke noe nytt. Patriarken Job i gammel tid ble utsatt for den ene katastrofen etter den andre. Han gav med urette Gud skylden. Han sa: «Jeg roper til deg om hjelp, men du svarer meg ikke; jeg har stått der, så du kunne gi akt på meg. Du forandrer deg, så du blir grusom mot meg; med din hånds fulle styrke nærer du sterk uvilje mot meg.» – Job 30:20, 21.

Job visste verken hvem som stod bak problemene, hvorfor han ble utsatt for dem, eller hvorfor de ble tillatt. Heldigvis viser Bibelen oss hvorfor slike ting skjer, og hvordan vi bør reagere.

VAR DET GUDS MENING AT MENNESKENE SKULLE LIDE?

Bibelen sier om Gud: «Fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettvishet. En trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett; rettferdig og rettskaffen er han.» (5. Mosebok 32:4) Er det logisk at en Gud som er «rettferdig og rettskaffen», vil at menneskene skal lide, eller at han bruker katastrofer for å straffe eller prøve dem?

Bibelen sier tvert imot: «La ingen si når han blir prøvd: ‘Jeg blir prøvd av Gud.’ For Gud kan ikke prøves med onde ting, og han prøver heller ikke selv noen med onde ting.» (Jakob 1:13) Bibelen lærer oss at Gud gav menneskene en perfekt start. Han gav de første menneskene, Adam og Eva, et vakkert hjem, alt de trengte til livets opphold, og et meningsfylt arbeid. Han sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» Adam og Eva hadde virkelig ingen grunn til å være skuffet over Gud. – 1. Mosebok 1:28.

Men i dag er leveforholdene langt fra perfekte. Opp gjennom hele historien har menneskene levd under vanskelige forhold. Det er sant som det står: «Hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen inntil nå.» (Romerne 8:22) Hva skjedde?

HVORFOR LIDER MENNESKENE?

For å forstå hvorfor menneskene lider, må vi gå tilbake til begynnelsen. Adam og Eva ble påvirket av en opprørsk engel, som senere ble kalt Satan Djevelen, og de avviste den normen for rett og galt som Gud hadde fastsatt gjennom påbudet om at de ikke skulle spise av «treet til kunnskap om godt og ondt». Djevelen sa til Eva at selv om de var ulydige mot Gud, kom de ikke til å dø. Dermed anklaget han Gud for å lyve. Satan anklaget også Gud for å nekte menneskene retten til å velge hva som er rett og galt. (1. Mosebok 2:17; 3:1–6) Satan antydet at de ville få det bedre uten Guds styre. Alt dette reiste et viktig spørsmål: Er Gud egnet til å styre?

Djevelen kom også inn på et annet stridsspørsmål. Han anklaget menneskene for å tjene Gud med selviske motiver. Djevelen sa dette til Gud om den trofaste Job: «Har ikke du satt et hegn om ham og om hans hus og om alt det han har rundt omkring? ... Men jeg ber deg: Rekk til en forandring ut din hånd og rør ved alt han har, og se om han ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet.» (Job 1:10, 11) Selv om det Satan sa, handlet om Job, antydet han at alle mennesker har et selvisk motiv for å tjene Gud.

GUDS SVAR PÅ ANKLAGENE

Hva ville være den beste måten å svare på disse store anklagene på en gang for alle? Vår allvise Gud kom med den beste løsningen – en løsning som ikke på noen måte vil skuffe oss. (Romerne 11:33) Han bestemte seg for å la menneskene styre seg selv en tid og la resultatene bevise hvilket styre som er det beste.

 De elendige forholdene på jorden i dag er et tydelig bevis for at menneskenes styre har slått fullstendig feil. Ikke bare har styresmaktene kommet til kort når det gjelder å skape fred og sikkerhet og gjøre folk lykkelige, men de er også i ferd med å ødelegge jorden. Dette understreker en grunnleggende sannhet i Bibelen: «Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Det er bare Guds måte å styre på som kan garantere evig fred, lykke og velstand for menneskeheten. Dette er Guds hensikt. – Jesaja 45:18.

Hvordan skal Gud gjennomføre sin hensikt med menneskene? Husk at Jesus lærte sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:10) Ja, når tiden er inne, skal Gud ved hjelp av sitt rike fjerne alt som gjør at mennesker har det vondt. (Daniel 2:44) Fattigdom, sykdom og død vil høre fortiden til. Når det gjelder de fattige, sier Bibelen at Gud «skal utfri den fattige som roper om hjelp». (Salme 72:12–14) Når det gjelder de syke, lover Bibelen: «Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» (Jesaja 33:24) Og når det gjelder de døde som er i Guds minne, sa Jesus: «Den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.» (Johannes 5:28, 29) For noen hjertevarmende løfter!

Det at vi bygger opp tro på Guds løfter, hjelper oss til å komme over det hvis vi er skuffet over ham

HVORDAN KOMME OVER SKUFFELSE

Omkring 17 år etter den ulykken som er nevnt i innledningen, sa Sidnei: «Jeg gav aldri Jehova Gud skylden for ulykken, men jeg må innrømme at jeg til å begynne med var skuffet over ham. Det er dager da jeg virkelig er langt nede, og når jeg tenker på det at jeg er ufør, begynner jeg å gråte. Men ut fra Bibelen har jeg forstått at ulykken ikke var en straff fra Gud. Som Bibelen sier: ‘Tid og uforutsett hendelse rammer oss alle.’ Det at jeg har bedt til Jehova og lest bestemte skriftsteder, har gjort meg sterkere åndelig sett og hjulpet meg til å holde motet oppe.» – Forkynneren 9:11; Salme 145:18; 2. Korinter 4:8, 9, 16.

Det at vi husker hvorfor Gud har tillatt lidelser, og hvordan følgene av dette snart skal bli fjernet, hjelper oss til å komme over det hvis vi er skuffet over Gud. Gud forsikrer oss om at han «skal lønne dem som oppriktig søker ham». Ingen som tror på ham og hans Sønn, vil bli skuffet. – Hebreerne 11:6; Romerne 10:11.