Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor fortsetter korrupsjonen?

Hvorfor fortsetter korrupsjonen?

«Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» – FORKYNNEREN 8:9.

DENNE uttalelsen beskriver på en treffende måte historien til menneskers herredømme, som har vært årsak til utallige lidelser og mye elendighet. Til alle tider er oppriktige mennesker som har forsøkt å få til et mer rettferdig samfunn, konstant blitt hindret på grunn av griskhet og korrupsjon. Hvorfor er det slik? Hvorfor fortsetter korrupsjonen? Hovedsakelig på grunn av usunn påvirkning fra tre hold:

 1. Påvirkningen fra vår syndige natur.

Bibelen sier rett ut at vi «alle er under synd». (Romerne 3:9) I likhet med en uhelbredelig arvelig sykdom «bor» synden i oss. I tusener av år har synden «hersket som konge» over menneskeheten. «Syndens lov» virker hele tiden i oss. Syndige tilbøyeligheter har fått mange til å sette sine egne interesser først eller til å la livet dreie seg om det å oppnå materielle eiendeler eller makt og myndighet på andres bekostning. – Romerne 5:21; 7:17, 20, 23, 25.

 2. Påvirkningen fra den onde verden vi lever i.

Vi lever i en verden som kjennetegnes av griskhet og egoisme. I et slikt miljø finner noen mennesker det vanskelig å skille seg ut. De lar seg lede av egoistiske ambisjoner og blir maktsyke. Og de utvikler et sterkt begjær etter flere penger og eiendeler – flere enn de egentlig trenger. Dessverre er de villige til å være uærlige for å nå disse målene. I stedet for å motstå usunn påvirkning ‘følger de etter mengden mot onde mål’. – 2. Mosebok 23:2.

 3. Påvirkningen fra Satan Djevelen.

Satan, en opprørsk åndeskapning, «villeder hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12:9) Han finner glede i å manipulere mennesker. Han kan på en listig måte utnytte en persons naturlige ønske om materiell komfort og økonomisk trygghet i den grad at vedkommende opptrer på en uhederlig måte.

Betyr dette at vi ikke er noe annet enn marionetter i Satans hånd – at vi ikke har noe annet valg enn å adlyde ham når han trekker i trådene? Det spørsmålet vil vi få svar på i den neste artikkelen.