Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvor utbredt er korrupsjon?

Hvor utbredt er korrupsjon?

«Bedriften vår yter tjenester for en offentlig etat her i området. Vi må ofte vente to–tre måneder på å få betaling for disse tjenestene. Men nylig ble jeg oppringt av en som arbeider i den etaten. Han tilbød seg å sette fart i utbetalingene – hvis vi gav ham noe av beløpet som returprovisjon.» – JOHN. *

HAR du noen gang vært utsatt for korrupsjon? Kanskje ikke så direkte som det tilfellet som er nevnt ovenfor, men det er nokså sannsynlig at du har fått merke de negative virkningene av korrupsjon.

Ifølge korrupsjonsindeksen * for 2011 fra Transparency International (TI) «skåret de aller fleste av de 183 land og territorier som ble evaluert, under 5 poeng på en skala fra 0 (svært korrupt) til 10 (veldig rent)». Og i forbindelse med organisasjonens årsrapport for 2009 sa TI at den avslørte hvor utbredt korrupsjon er: «Det er tydelig at ingen region i verden er immun mot korrupsjonsfarene.»

«Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Korrupsjon skader alle hvis liv, levebrød eller lykke avhenger av integriteten til mennesker som har en stilling der de utøver myndighet.» – TRANSPARENCY INTERNATIONAL

I noen tilfeller kan følgene av korrupsjon bli katastrofale. Bladet Time meldte for eksempel at den svært høye dødsraten i forbindelse med det kraftige jordskjelvet som rammet Haiti i 2010, i hvert fall delvis skyldtes «korrupsjon og skjødesløshet». I bladet  stod det videre: «Bygninger blir reist med liten eller ingen input fra ingeniører og med massevis av bestikkelser til såkalte offentlige inspektører.»

Finnes det noen varig løsning på det problemet som korrupsjonens svøpe utgjør? Svaret på det spørsmålet har nær sammenheng med de grunnleggende årsakene til korrupsjon. Dem skal vi se på i den neste artikkelen.

^ avsn. 2 Navnet er forandret.

^ avsn. 4 «Korrupsjonsindeksen rangerer land etter hvordan landenes innbyggere oppfatter korrupsjonsnivået i offentlig sektor.» – Transparency International.