Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nærm deg Gud

«Den Gamle av Dager satte seg»

«Den Gamle av Dager satte seg»

«INGEN har noen gang sett Gud», sier Bibelen. (Johannes 1:18) Jehova Guds herlighet er så stor at ingen skapning av kjøtt og blod kan se ham og leve. (2. Mosebok 33:20) Bibelen forteller imidlertid at Jehova i noen tilfeller lot utvalgte menn få et syn av himmelen. En av dem var profeten Daniel. Det han fikk se, fylte ham uten tvil med ærefrykt, og det bør ha den samme virkningen på oss. Legg merke til hvordan Daniel beskrev det han fikk det privilegium å se. * – Les Daniel 7:9, 10.

«Den Gamle av Dager.» Tittelen «Den Gamle av Dager» blir brukt bare i Daniels bok. (Daniel 7:9, 13, 22) Hvor gammel er Jehova? Ettersom han er «evighetens Konge», har han vært til «i all svunnen evighet» og kommer også til å eksistere i all evighet framover. (1. Timoteus 1:17; Judas 25) Det at Gud er evig, gjør at vi kan ha full tillit til at han er i besittelse av uendelig visdom, for i Bibelen blir høy alder forbundet med visdom. (Job 12:12) Det er nok så at tanken om Guds evige eksistens er noe vi med vårt begrensede sinn har vanskelig for å fatte. Men bør vi egentlig vente at vi fullt ut skal kunne fatte hvordan den uforlignelig vise Gud er? – Romerne 11:33, 34.

Legg merke til at Den Gamle av Dager «satte seg». I hvilken hensikt gjorde han det? De etterfølgende versene gir oss noen ledetråder, for der blir det brukt slike uttrykk som «Retten» og «dommen». (Daniel 7:10, 22, 26) I synet satte Jehova seg altså som Dommer på dommersetet. Hvem skulle han dømme? Jordens nasjoner, som tidligere i Daniels syn var blitt symbolsk framstilt ved villdyr. * (Daniel 7:1–8) Hvordan er Jehova som Dommer?

«Hans kledning var hvit som snø, og håret på hans hode var som ren ull.» Hvitt er et symbol på rettferdighet og renhet. I naturlig tilstand kan ull være hvit. Hår som er som ull, er altså hvitt. Kan du forestille deg det Daniel så? Ser du for deg en hvithåret Dommer, kanskje kledd i en snøhvit kappe? Disse språkbildene utgjør en forsikring om at de dommene Jehova avsier, er rettferdige og vise. Han er en Dommer som fortjener vår største tillit og respekt.

Han er en Dommer som fortjener vår største tillit og respekt

«Det var tusen tusener som stadig tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen som stadig stod like framfor ham.» Hvem er disse som ‘tjener ham’ i himmelen? Bibelen omtaler englene som «[Guds] tjenere». (Salme 104:4) Guds engler, som kanskje teller flere hundre millioner, er travelt opptatt med å ‘fullbyrde hans ord’ og ‘gjøre hans vilje’. (Salme 103:20, 21) Er ikke dette enda et vitnesbyrd om Guds uendelige visdom? Hvem annen enn Jehova kunne sørge for at en slik kolossal himmelsk hær var organisert og beskjeftiget i uminnelige tider?

Daniels syn gir oss tillit til Jehova, Den Gamle av Dager. Hans dommer er rettferdige, og hans visdom er til å stole på. Hvorfor ikke lære mer om hvordan du kan få et nærere forhold til den allvise Gud?

Forslag til bibellesning i oktober:

Daniel 4 til Hosea 14

^ avsn. 3 Det Daniel så, var ikke Gud selv. Det var snarere slik at Gud innprentet livaktige bilder i hans bevissthet. Og da Daniel deretter beskrev det han så, brukte han billedlige uttrykk, deriblant antropomorfismer – han beskrev Gud som om han hadde menneskelige trekk. Slike språkbilder kan hjelpe oss til å få et visst begrep om hvordan Gud er, og skal ikke tas bokstavelig.

^ avsn. 5 En nærmere redegjørelse for Daniels syn av disse dyrene blir gitt i kapittel 9 i boken Gi akt på Daniels profeti!, utgitt av Jehovas vitner.