Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Det vil bli slutt på korrupsjon!

Det vil bli slutt på korrupsjon!

«Sett ditt håp til Jehova og hold deg til hans vei . . . Når de onde blir avskåret, skal du se det.» – SALME 37:34.

FRYKTER du, i likhet med mange andre, at korrupsjon er noe som er uunngåelig og aldri vil bli fullstendig fjernet? En slik frykt er forståelig. Opp gjennom historien har mennesker forsøkt enhver tenkelig form for styre. Men de har aldri klart å fjerne korrupsjon for godt. Er det håp om at det noen gang vil komme en tid da alle mennesker oppfører seg ærlig og redelig overfor hverandre?

Bibelens svar er ja! Ifølge Bibelen skal Gud snart gå til handling for å fjerne all korrupsjon på jorden. Hvordan skal han gjøre det? Ved hjelp av sitt rike, en himmelsk regjering, som vil sørge for at det blir helt andre forhold her på jorden. Det er det samme riket Jesus lærte sine etterfølgere å be om. I det som ofte blir kalt Fadervår eller Herrens bønn, sa Jesus: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden.» – Matteus 6:10, NO 1978/85.

 Om Kongen i dette riket, Jesus Kristus, forutsier Bibelen: «Han skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse. Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel.» (Salme 72:12–14) Legg merke til at Jesus har empati med dem som er offer for korrupsjon, og at han vil gjøre noe med undertrykkelsen! Er ikke det oppmuntrende?

Guds rike, som har en slik medfølende og mektig Konge, vil fjerne all korrupsjon fra jorden. Hvordan? Ved å fjerne de tre årsakene til korrupsjon.

Påvirkningen fra vår syndige natur

I dag må vi alle kjempe mot syndige tilbøyeligheter, som får oss til å handle på en selvisk måte. (Romerne 7:21–23) Men det finnes fortsatt gode mennesker, som ønsker å gjøre det som er rett. Når de viser tro på den gjenløsende verdien av Jesu utgytte blod, kan de få tilgivelse for sine synder. * (1. Johannes 1:7, 9) Slike mennesker vil ha mulighet til å nyte godt av Guds største kjærlighetsgjerning, slik vi leser i Johannes 3:16: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.»

De som viser tro på Gud, vil få oppleve at han kommer til å gjøre noe som virkelig er enestående. I den kommende, nye verden skal han med tiden fjerne ethvert spor av synd og gradvis hjelpe dem til å oppnå fullkommenhet og en rettferdig stilling innfor ham. (Jesaja 26:9; 2. Peter 3:13) Medfødte syndige tilbøyeligheter vil altså bli borte og aldri mer kunne få noen til å ty til korrupsjon. Under Guds rikes styre vil mennesker som viser tro på Gud, få sann frihet, noe som innbefatter at de vil få leve i en verden fri for korrupsjon. – Romerne 8:20–22.

Påvirkningen fra den onde verden vi lever i

Dessverre er det mange i dag som med vilje lurer og bedrar andre. De utnytter mennesker som er i en vanskelig situasjon, og de påvirker andre til også å bruke korrupte metoder. Bibelen kommer med denne oppfordringen til slike personer: «La den onde forlate sin vei, og den mann som volder skade, sine tanker.» Gud lover i sitt Ord at hvis slike korrupte enkeltpersoner angrer, vil han «tilgi i rikt mål». – Jesaja 55:7.

Gud vil være nødt til å fjerne dem som hardnakket nekter å forandre seg. Ved hjelp av Guds rike vil dette løftet i Bibelen bli oppfylt: «Sett ditt håp til Jehova og hold deg til hans vei . . . Når de onde blir avskåret, skal du se det.» * (Salme 37:34) I og med at onde mennesker som ikke vil forandre seg, blir fjernet, vil de som tjener Gud trofast, ikke lenger bli utsatt for korrupsjon.

Påvirkningen fra Satan Djevelen

Den mest forherdede av alle syndere er Satan Djevelen. Vi kan være glad for at Jehova snart vil hindre Satan i å påvirke menneskene. Og til slutt vil Jehova tilintetgjøre ham fullstendig. Da vil denne mektige, onde åndeskapningen aldri mer kunne påvirke mennesker til å være korrupte.

For noen kan nok det at Gud skal fjerne alle årsaker til korrupsjon, virke som ren ønsketenkning. Og du spør kanskje: Kan Gud virkelig innføre slike forandringer? Hvorfor har han ikke da gjort det? Dette er gode spørsmål, og Bibelen gir tilfredsstillende svar. * Vi vil oppfordre deg til selv å undersøke hva Bibelen lærer om den nære framtid, da det for alltid vil være slutt på enhver form for korrupsjon.

^ avsn. 8 Flere opplysninger om den gjenløsende verdien av Jesu død blir gitt i kapittel 5 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 12 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ avsn. 15 Flere opplysninger finnes i kapitlene 3, 8 og 11 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.