Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Lær av Guds Ord

Er det mulig å leve evig?

Er det mulig å leve evig?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har lurt på, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

 1. Hvorfor kan livet vårt sies å være kort?

Mennesker lever ikke på langt nær så lenge som visse andre livsformer. Noen skilpadder lever for eksempel i 150 år og noen trær i 3000 år. Vi mennesker kan på den annen side leve et mye mer meningsfylt liv enn en skilpadde eller et tre. Jehova Gud skapte menneskene med evnen til å glede seg over musikk, mat og idrett og over å lære nye ting, å reise og å være sammen med andre mennesker. Og Gud har nedlagt i oss et ønske om å leve for bestandig. – Les Forkynneren 3:11.

 2. Vil vi virkelig kunne leve evig?

Jehova lever evig. Han dør ikke. Han er livets Kilde og kan derfor gi andre evig liv. (Salme 36:9; Habakkuk 1:12) Han har dessuten lovt å gi dem som er lydige mot ham, evig liv. Han skal reversere aldringsprosessen. – Les Job 33:24, 25; Jesaja 25:8; 33:24.

Jesus viste ved de kraftige gjerningene han gjorde, at vi kan stole på Guds løfte om evig liv med fullkommen helse. Jesus helbredet mange slags sykdommer og gav til og med døde mennesker livet tilbake. – Les Lukas 7:11–15, 18, 19, 22.

 3. Hvordan vil forholdene være når løftet om evig liv blir til virkelighet?

Gud vil at vi skal få leve evig, ikke i en verden fylt av undertrykkelse og vold, men på en paradisisk jord. Han vil at vi skal kunne føle oss trygge. (Salme 37:9, 29; Jesaja 65:21, 22) Etter hvert som hele jorden blir et paradis, vil millioner som har dødd, få livet tilbake. Mennesker som er blitt oppreist fra de døde, og som velger å tjene Gud og være lydige mot ham, vil få leve evig. – Les Lukas 23:42, 43; Johannes 5:28, 29.

 4. Hvordan kan vi få evig liv?

Det å lære Gud å kjenne er anstrengelsene vel verdt

Det er bare Gud som kan gi oss evig liv. Vi gjør derfor klokt i å gå inn for å lære ham bedre å kjenne, slik at vi kan få et nærere forhold til ham. Bibelen sammenligner det å tilegne seg kunnskap om Gud med det å ta til seg føde. (Matteus 4:4) Det å spise mat er en glede, men det å få tak i mat og å tilberede den krever en viss innsats. På lignende måte krever det en viss innsats å ta til seg åndelig føde. Men hva kan vel være mer verdifullt enn det å få et nært forhold til Gud og å oppnå evig liv? – Les Lukas 13:23, 24; Johannes 6:27; 17:3.