Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ikke ha for store ambisjoner!

Ikke ha for store ambisjoner!

 For de unge

Gjør dette: Løs denne oppgaven på et rolig sted hvor du kan konsentrere deg. Når du leser skriftstedene, så prøv å forestille deg at du er der handlingen foregår. Se for deg det som skjer. Hør stemmene. Sett deg inn i personenes følelser. La beretningen bli levende for deg.

Hovedpersoner: David, Absalom, Joab

Sammendrag: Absalom har store ambisjoner – han vil ha en høy stilling og prøver å tilrane seg sin fars trone.

ANALYSER SITUASJONENE. – LES 2. SAMUELSBOK 14:25–33; 15:1–17; 18:9–17, 30–33.

Beskriv hvordan Absalom så ut, slik du forestiller deg ham. (Les 2. Samuelsbok 14:25, 26 en gang til.)

Hvordan forestiller du deg at Absalom oppførte seg og snakket når han forsøkte å vinne hjertene til dem som kom til kongen for å få avgjort en rettssak? (Les 2. Samuelsbok 15:2–6 en gang til.)

Når du leser om den hendelsen det blir fortalt om i 2. Samuelsbok 14:28–30, hvilket inntrykk får du da av Absaloms personlighet?

GRAV DYPERE.

Hva hadde Absalom gjort for å kunne tilrane seg tronen? (Ledetråd: Les 2. Samuelsbok 13:28, 29. Amnon var Davids eldste sønn og derfor arving til tronen.)

Absalom hadde store ambisjoner og prøvde å opphøye seg selv, men hva viser den måten han ble begravet på, om hvordan andre egentlig så på ham? (Les 2. Samuelsbok 18:17 en gang til.)

Hva tror du kan ha bidratt til at Absalom fikk så store ambisjoner? (Les til sammenligning det som står om Diotrefes i 3. Johannes 9, 10.)

 Hvordan ble David berørt av det Absalom gjorde? (Ledetråd: Les Salme 3, som David skrev på den tiden da Absalom gjorde opprør.)

TENK OVER HVA DU HAR LÆRT. SKRIV NED DET DU HAR LÆRT OM . . .

Faren ved å ha for store ambisjoner.

Hvordan en persons handlinger kan gjøre andre, deriblant hans eller hennes foreldre, vondt.

HVORDAN ANGÅR DETTE DEG?

Hvordan kan du komme til å gå i den fellen å få for store ambisjoner?

Hvordan kan du unngå å utvikle upassende stolthet?

HVA I DENNE BERETNINGEN GJØR STØRST INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?

Forslag: Forestill deg at beretningen slutter på en annen måte. Hvordan kunne det ha gått hvis Absalom hadde vært beskjeden i stedet for altfor ambisiøs? – Ordspråkene 18:12.