Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

 Visste du dette?

Hvem var de vismennene som besøkte Jesusbarnet?

Ifølge beretningen i Matteusevangeliet om Jesu fødsel kom det noen fra «østlige områder» som hadde sett en ny konges stjerne, med gaver til barnet Jesus. Den greske teksten til dette evangeliet omtaler disse besøkende som mạgoi, det vil si «magere». (Matteus 2:1, fotnote) Hva vet vi om dem?

Den eldste pålitelige kilde til opplysninger om magerne er den greske historieskriveren Herodot, som levde på 400-tallet fvt. Han skrev at magerne tilhørte en persisk presteklasse som var spesialister på astrologi, drømmetydning og bruk av trylleformularer. Religionen i Persia på Herodots tid var zoroastrismen. De magerne han snakket om, var derfor sannsynligvis zoroastriske prester. «I en mer generell betydning», sier The International Standard Bible Encyclopedia, «hadde en mágos i den hellenistiske verden overnaturlige kunnskaper og evner og kunne være en som utøvde magi.»

En rekke tidlige «kristne» skribenter, som Justinus martyr, Origenes og Tertullian, omtalte de magerne som besøkte Jesus, som astrologer. Tertullian, for eksempel, skrev: «Vi kjenner til alliansen mellom magien og astrologien. Stjernetyderne var således de første . . . som gav Ham [Jesus] ’gaver’.» (Boken «Om avgudsdyrkelse») I samsvar med denne forståelsen er det mange bibeloversettelser som gjengir mạgoi med «astrologer».

Hvorfor sa Matteus at noe som står i Sakarjas bok, ble uttalt av profeten Jeremia?

De ordene det er snakk om, står i Matteus 27:9, 10, der evangelieskribenten forteller om de pengene Judas Iskariot fikk for å forråde Jesus. Versene lyder slik: «Da ble det oppfylt, det som ble talt gjennom profeten Jeremia, som sa: ’Og de tok de tretti sølvstykkene, prisen for den mann som det var satt en pris på, . . . og de gav dem for pottemakerens mark.’» Det var Sakarja som skrev profetien om de 30 sølvstykkene, ikke Jeremia. – Sakarja 11:12, 13.

Det ser ut til at Jeremias bok, ikke Jesajas bok, noen ganger ble plassert først i den samlingen av bøker som ble kalt «Profetene». (Matteus 22:40) Så da Matteus her omtalte «Jeremia», henviste han til en bestemt del av Bibelen ved å bruke navnet på den første boken i den delen. Og den inneholdt også Sakarjas bok.

Jesus brukte på lignende måte betegnelsen «Salmene» om bibelske bøker som også var kjent som Skriftene. Da han sa at alt det som stod skrevet om ham «i Moseloven og i Profetene og Salmene», måtte bli oppfylt, siktet han derfor til profetiene i De hebraiske skrifter i sin helhet. – Lukas 24:44.