Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kontakt med åndeverdenen

Kontakt med åndeverdenen

 Kontakt med åndeverdenen

DEN ALLMEKTIGE GUD har delegert visse oppgaver til andre åndeskapninger. Han har for eksempel overlatt herredømmet over jorden til Jesus Kristus, og han har utnevnt trofaste engler til å være med på å lede forkynnelsen av det gode budskap. (Åpenbaringen 14:6) Men når det gjelder å høre bønner, er det annerledes. Det har han ikke overlatt til andre. Våre bønner bør rettes til Gud personlig.

Jehova er den «som hører bønner». (Salme 65:2) Han lytter til våre bønner, og han besvarer dem. I forbindelse med bønn skrev apostelen Johannes til sine trosfeller om Jehova Gud: «Uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han [Gud] oss. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, vet vi at vi skal få de ting vi har bedt om, ettersom vi har bedt ham om dem.» – 1. Johannes 5:14, 15.

De trofaste englene ønsker ikke at vi skal prøve å kontakte dem eller be til dem. De forstår og samarbeider med Guds ordning for bønn, som de noen ganger er direkte involvert i. På hvilken måte? Da for eksempel  profeten Daniel bad til Jehova Gud angående ødeleggelsen av Jerusalem, besvarte Gud Daniels bønn ved å la engelen Gabriel komme til ham med et oppmuntrende budskap. – Daniel 9:3, 20–22.

Budskaper fra de døde?

Bør vi prøve å komme i kontakt med de døde? Det finnes mange historier om noen som skal ha hatt samtaler med de dødes ånder. En kvinne i Irland ble kontaktet av et åndemedium, som sa at hun natten før hadde hatt en samtale med Fred, kvinnens mann. Men Fred hadde dødd noen uker tidligere. Mediet fortsatte med å fortelle hva «Fred» hadde sagt – ting den avdødes kone trodde det bare var hun som visste om. Hvor lett ville det ikke ha vært for henne å tenke at Fred var i live i åndeverdenen og prøvde å få kontakt med henne gjennom denne fremmede kvinnen. Men en slik slutning ville ha vært i strid med det Bibelen tydelig sier om de dødes tilstand. – Se rammen nedenfor.

Hvordan kan man så forklare slike historier? Et knep demonene bruker, er å utgi seg for å være den døde, i dette tilfellet Fred. Hvorfor gjør de det? For å vende folk bort fra det Bibelen lærer, og for å svekke deres tillit til og tro på Jehova. Ja, Satan og demonene villeder mennesker «med enhver kraftig gjerning og løgnaktige tegn og varsler og med ethvert urettferdig bedrag overfor dem som går til grunne». – 2. Tessaloniker 2:9, 10.

Det finnes så avgjort åndemedier og slike som befatter seg med dem, som tror at de  får kontakt med personer som har dødd. Men hvis de får kontakt med noen, er det i virkeligheten med ånder som står i opposisjon til Jehova. På lignende måte er det noen som med urette tror at de tilber Gud. Apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive ned denne alvorlige advarselen: «De ting som nasjonene ofrer, ofrer de til demoner og ikke til Gud.» – 1. Korinter 10:20, 21.

Når vi vet at vi kan be til Den Aller Høyeste, som elsker oss og har omsorg for oss, hvorfor skulle vi da be til noen annen? Bibelen kommer med denne forsikringen: «Hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» – 2. Krønikebok 16:9.

[Uthevet tekst på side 9]

Når vi vet at vi kan be til Den Aller Høyeste, som elsker oss og har omsorg for oss, hvorfor skulle vi da be til noen annen?

[Ramme/bilde på sidene 8 og 9]

Riktig eller galt?

SATAN ER EN VIRKELIG PERSON. RIKTIG.

«Satan selv gjør seg stadig om til en lysets engel.» – 2. Korinter 11:14.

«Vær fornuftige, vær årvåkne. Deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen.» – 1. Peter 5:8.

«Den som øver synd, er av Djevelen, for Djevelen har syndet fra begynnelsen.» – 1. Johannes 3:8.

«Underordne dere derfor under Gud; men stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» – Jakob 4:7.

«Djevelen . . . var en manndraper da han begynte, og han stod ikke fast i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han i samsvar med sitt eget sinnelag, for han er en løgner og løgnens far.» – Johannes 8:44.

ALLE LEVER VIDERE I ÅNDEVERDENEN NÅR DE DØR. GALT.

«I ditt ansikts svette skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den ble du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» – 1. Mosebok 3:19.

«De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5.

«Alt det din hånd finner å gjøre, gjør det med din kraft, for det er verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sjeol [graven], det sted som du går til.» – Forkynneren 9:10.

«Hans ånd farer ut, han vender tilbake til sin jord; på den dagen går hans tanker til grunne.» – Salme 146:4.

TROFASTE ENGLER BRYR SEG OM OSS. RIKTIG.

«Jehovas engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han redder dem.» – Salme 34:7; 91:11.

«Er de [englene] ikke alle ånder til offentlig tjeneste, utsendt for å tjene dem som skal arve frelse?» – Hebreerne 1:14.

«Jeg så en annen engel fly i midthimmelen, og han hadde et evig godt budskap å forkynne som gledelige nyheter for dem som bor på jorden, og for hver nasjon og stamme og hvert tungemål og folk, og han sa med høy røst: ’Frykt Gud og gi ham ære.’» – Åpenbaringen 14:6, 7.

JESUS ER JEVNBYRDIG MED GUD. GALT.

«Jeg vil dere skal vite at enhver manns hode er Kristus; og en kvinnes hode er mannen; og Kristi hode er Gud.» – 1. Korinter 11:3.

«Når alt er blitt ham underlagt, da skal også Sønnen selv underordne seg under Ham som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.» – 1. Korinter 15:28.

«I sannhet, ja i sannhet, sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe som helst på eget initiativ, men bare det han ser Faderen gjøre.» – Johannes 5:19.