Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Undervis barna dine

En hemmelighet du kan fortelle videre

En hemmelighet du kan fortelle videre

HAR du noen gang fått vite en hemmelighet? – * Nå skal jeg fortelle deg en. I Bibelen blir den kalt «den hellige hemmelighet som det har vært tidd om i lange tider». (Romerne 16:25) Først var det bare Gud som kjente til «den hellige hemmelighet». Nå skal vi se hvordan Gud sørget for at mange fikk vite om den.

Vet du forresten hva ordet «hellig» betyr? – Det betyr at noe er rent og helt spesielt. Så hemmeligheten blir kalt hellig fordi den kommer fra Gud, som er hellig. Hvem tror du hadde lyst til å vite om denne spesielle hemmeligheten? – Englene! Bibelen sier: «Nettopp disse ting ønsker engler å skue inn i.» Ja, de ville gjerne forstå den hellige hemmeligheten. – 1. Peter 1:12.

Da Jesus var på jorden, fortalte han om denne hemmeligheten og begynte å forklare hva den betydde. Han sa til disiplene sine: «Til dere er Guds rikes hellige hemmelighet blitt gitt.» (Markus 4:11) La du merke til hva hemmeligheten handler om? – Den handler om Guds rike, som Jesus lærte oss å be om. – Matteus 6:9, 10.

Hva tror du englene prøvde å finne ut?

Nå skal vi se på hvordan det hadde seg at Guds rike var en hemmelighet «i lange tider», helt til Jesus kom til jorden og begynte å fortelle om den. Etter at Adam og Eva hadde vært ulydige mot Gud og var blitt jaget ut av Edens hage, fikk Guds tjenere vite at Gud likevel skal gjøre hele jorden til et paradis. (1. Mosebok 1:26–28; 2:8, 9; Jesaja 45:18) Guds tjenere skrev om hvor fint det blir å leve på jorden under Guds rikes styre. – Salme 37:11, 29; Jesaja 11:6–9; 25:8; 33:24; 65:21–24.

Tenk nå på hvem som skal herske i Guds rike. Vet du hvem Gud har valgt til å være Konge? – Det er hans Sønn, Jesus Kristus, som blir kalt «Fredsfyrste». «Det fyrstelige herredømme skal være på hans skulder», sier Bibelen. (Jesaja 9:6, 7) Du og jeg må få «kunnskap om Guds hellige hemmelighet, nemlig Kristus». (Kolosserne 2:2) Én ting vi trenger å lære om, er at Gud førte livet til den åndesønnen (engelen) han skapte først, inn i kroppen til Maria. Denne Sønnen, som hadde vært en mektig engel, ble den som Gud sendte til jorden som et offer, for at vi skal få leve evig. – Matteus 20:28; Johannes 3:16; 17:3.

Men det er mer vi trenger å vite om denne hemmeligheten enn at Gud har valgt Jesus til å være Konge i Guds rike. En del av hemmeligheten er at det også er andre, både menn og kvinner, som skal være sammen med Jesus i himmelen, og der skal de herske sammen med ham! – Efeserne 1:8–12.

 La oss se om vi kan få vite hva noen av dem som skal herske sammen med Jesus i himmelen, heter. Jesus sa til de trofaste apostlene sine at han skulle gjøre i stand et sted for dem. (Johannes 14:2, 3) Når du slår opp de skriftstedene som står til slutt i dette avsnittet, får du vite navnene på noen av de mennene og kvinnene som skal herske sammen med Jesus i hans Fars rike. – Matteus 10:2–4; Markus 15:39–41; Johannes 19:25.

Lenge visste man ikke hvor mange det er som skal herske i himmelen sammen med Jesus som en del av hans rike. Men nå vet vi hvor mange det er. Vet du det? – Bibelen sier at det er 144 000. Dette hører også med til den hellige hemmeligheten. – Åpenbaringen 14:1, 4.

Er du enig i at «Guds rikes hellige hemmelighet» er den mest fantastiske hemmeligheten vi noen gang kunne ha fått vite om? – Da må vi prøve å lære alt vi kan om den, slik at vi kan fortelle om disse tingene til så mange som mulig.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.