Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vis omtanke for aleneforeldre

Vis omtanke for aleneforeldre

 Vis omtanke for aleneforeldre

DET er få som har så mange gjøremål som i så stor grad legger beslag på deres tid og krefter, som aleneforeldre. Utfordringene står i kø. De må utføre alle de pliktene som følger med det å ta hånd om en familie. I tillegg til å jobbe skal de handle, lage mat, vaske klær, gjøre rent og oppdra barn. Dessuten må de sørge for barnas helse, og at barna får avkobling og følelsesmessig støtte. De må også, om mulig, sørge for å få noen dyrebare øyeblikk for seg selv.

Selv om aleneforelderfamilier blir en stadig større og synligere del av dagens samfunn, kan de lett overses. Som en mor ærlig innrømmet: «Jeg var egentlig ikke oppmerksom på dem før jeg selv ble alenemor.» Hva kan du gjøre for å vise omtanke for aleneforeldre? Hvorfor bør du være oppmerksom på deres behov? Vi skal nå se på tre grunner til at du bør være det.

Grunner til å vise omtanke

Mange aleneforeldre vil gjerne ha hjelp. En 41 år gammel enke med to barn sa: «Noen ganger er jeg usikker på hva jeg skal gjøre, og jeg føler at alle oppgavene blir for mye for meg.» Mange aleneforeldre som har mistet sin ektefelle, som er blitt forlatt, eller som er alene av andre grunner, føler det slik en mor gjorde. Hun sa: «Vi trygler om hjelp, og vi trenger det så sårt!»

Du blir selv glad og fornøyd. Har det hendt at du har hjulpet noen med å bære noe som har vært for tungt for én person? Det gav deg sikkert en god følelse å vite at du hadde gitt praktisk hjelp. Aleneforeldre bærer på lignende måte byrder som noen ganger kan være for tunge for én person. Når du ser deres behov og gir dem en hjelpende hånd, vil du erfare sannheten i ordene i Salme 41:1: «Lykkelig er den som handler hensynsfullt mot den ringe.»

Det gleder Gud. Jakob 1:27 sier: «Den form for tilbedelse som er ren og ubesmittet fra vår Guds og Fars synspunkt, er denne: å se til foreldreløse og enker i deres trengsel.» Dette innbefatter det å hjelpe aleneforeldre. *Hebreerne 13:16 sies det: «Glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for i slike ofre finner Gud velbehag.»

 Etter å ha sett på disse tre grunnene til å vise aleneforeldre omtanke skal vi nå ta for oss hva du kan gjøre for å hjelpe dem, og hvordan du kan være sikker på at den hjelpen du gir, er nyttig.

Finn ut hvilke behov de har

Det kan kanskje virke mest opplagt å spørre en aleneforelder: «Hvordan kan jeg hjelpe deg?» Men det er lite realistisk å tro at dette vil få noen til å fortelle hvilke behov han eller hun egentlig har. Som nevnt blir vi i Salme 41:1 anbefalt å ’handle hensynsfullt’. Et oppslagsverk forklarer at det hebraiske ordet som er brukt her, kan bety «det å tenke igjennom en situasjon, en lang rekke overveielser som resulterer i at man handler klokt».

For å finne ut hvordan du best kan være til hjelp, må du derfor tenke nøye igjennom hvilke utfordringer han eller hun møter. Vær observant, se ikke overfladisk på situasjonen. Spør deg selv: Hva slags hjelp ville jeg ha ønsket hvis jeg var i en slik situasjon? Mange aleneforeldre vil nok si at selv om du prøver, vil du aldri fullt ut kunne forstå hvordan det er å være aleneforelder med mindre du har prøvd det selv. Men det at du gjør ditt beste for å forstå deres situasjon, vil i alle fall gjøre det lettere for deg å ’handle hensynsfullt’ mot aleneforeldre.

Følg Guds fullkomne eksempel

Det er ingen som har tatt seg av aleneforeldre på en så kjærlig og god måte som Jehova Gud. Det er mange skriftsteder som belyser den omtanke Jehova Gud viser enker, farløse og, dermed også, aleneforeldre. Når vi undersøker hvordan Gud har sett behovene deres og har dekket dem, kan vi lære mye om hvordan vi kan gi hjelp som virkelig er nyttig og praktisk. Vi skal se på fire nøkkelfaktorer.

Ta deg tid til å lytte

I den loven Jehova gav israelittene i gammel tid, sa han at han ’visselig skulle høre ropene’ fra dem som har det vanskelig. (2. Mosebok 22:22, 23) Hvordan kan du følge dette fine eksemplet? Aleneforeldre føler seg ofte veldig ensomme fordi de ikke har en annen voksen å snakke med. «Når barna har lagt seg, klarer jeg noen ganger ikke å slutte å gråte», sier en alenemor bedrøvet. «Til tider er ensomheten ikke til å holde ut.» Hvis det passer slik, kan du da stille deg til rådighet ved å lytte? Da vil du kunne ’høre ropene’ fra en aleneforelder som kan ha behov for å gi uttrykk for sine følelser. Når du under passende omstendigheter tar deg tid til å lytte, kan du gjøre mye for å hjelpe en aleneforelder til å takle de utfordringene han eller hun står overfor.

Kom med oppmuntrende ord

Jehova stod bak nedskrivningen av hellige sanger, eller salmer, som israelittene sang når de kom sammen for å tilbe. Tenk deg hvor oppmuntret israelittiske enker og farløse må ha blitt når de sang de inspirerte ordene som minnet dem om at Jehova var «en far» og «en dommer» for dem, og at han ville hjelpe dem. (Salme 68:5; 146:9) Vi kan også komme med oppmuntrende ord som en aleneforelder kanskje vil huske i mange år. Selv etter 20 år tenker Ruth, en alenemor, med glede tilbake på det en erfaren far en gang sa til henne: «Du gjør virkelig en flott jobb med de to sønnene dine. Fortsett med det!» Hun sier: «Å høre ham si disse ordene gjorde meg virkelig godt.» Ja, «vennlige ord er god medisin» og kan oppmuntre en aleneforelder mer enn vi aner. (Ordspråkene 15:4, Contemporary English Version) Kan du komme på noe konkret du kan gi en aleneforelder oppriktig ros for?

 Gi materiell hjelp til dem som trenger det

Jehovas lov til israelittene i gammel tid inneholdt ordninger som sikret at enker og farløse på en verdig måte fikk den maten de trengte. Gjennom disse ordningene hadde de som var i en slik vanskelig situasjon, nok til å kunne «spise . . . og bli mette». (5. Mosebok 24:19–21; 26:12, 13) Vi kan også, på en taktfull og verdig måte, gi en aleneforelderfamilie som sliter økonomisk, materiell hjelp. Kanskje du kan stikke innom med litt mat eller andre dagligvarer? Har du klær som noen av dem kan bruke? Eller kan du bidra litt økonomisk, slik at aleneforelderen selv kan kjøpe visse ting som familien trenger?

Vær gjestfri

Jehova sa at enker og farløse skulle være med på folkets årlige høytider, der de kunne glede seg sammen med andre israelitter. Ja, det ble sagt til dem: «Du skal glede deg.» (5. Mosebok 16:10–15) De kristne i dag blir på lignende måte oppfordret til å ’være gjestfrie mot hverandre’, noe som vil gi dem anledning til å glede seg sammen. (1. Peter 4:9) Så hvorfor ikke invitere en aleneforelderfamilie til et måltid? Det behøver ikke å være så stort og flott. «Noen få ting er det . . . behov for, eller bare én», sa Jesus en gang han var på besøk hos noen venner. – Lukas 10:42.

Din omtanke vil bli satt pris på

Kathleen, en alenemor som har oppdratt tre barn, sier at hun aldri kommer til å glemme dette kloke rådet: «Regn ikke med noe som helst, men vær takknemlig for alt.» Mange aleneforeldre er i likhet med Kathleen innforstått med sitt ansvar når det gjelder å ta hånd om barna. Derfor forventer de ikke at andre skal gjøre ting for dem som de selv har ansvaret for. Men de setter utvilsomt stor pris på all den hjelp de kan få. Du kan gjøre livet lettere for aleneforeldre og selv bli glad og fornøyd ved å vise dem omtanke i tillit til at Jehova Gud «skal lønne deg for det du har gjort». – Ordspråkene 19:17, New Century Version.

[Fotnote]

^ avsn. 7 Uttrykket «aleneforelder» står riktignok ikke i Bibelen, men ordene «enke» og «farløs gutt» blir ofte brukt. Dette viser at det også i bibelsk tid var mange aleneforeldre. – Jesaja 1:17.

[Bilde på side 24]

Når inviterte du sist en aleneforelderfamilie til et måltid? Kanskje du kunne gjøre det om ikke så lenge?