Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan møtes på halvveien

Hvordan møtes på halvveien

UTFORDRINGEN

Du og ektefellen din har motstridende ønsker i en bestemt sak. Da har du minst tre valgmuligheter:

  1. Du kan hardnakket holde på ditt til du får viljen din.

  2. Du kan passivt kapitulere og la ektefellen din få viljen sin.

  3. Du og ektefellen din kan møtes på halvveien, altså arbeide dere fram til et kompromiss.

«Men jeg liker ikke tanken på kompromiss», sier du kanskje. «Det høres ut som om ingen av oss får det som vi vil!»

Du må være klar over at et kompromiss ikke nødvendigvis er en dårlig løsning – ikke hvis dere går fram på rette måte. Men før dere tenker på hvordan dere skal komme fram til et kompromiss, er det noe dere bør vite.

HVA DERE BØR VITE

Kompromiss krever samarbeid. Før du giftet deg, var du kanskje vant til å gjøre som du selv ville. Nå er situasjonen en annen. Både du og ektefellen din må sette det som er best for ekteskapet, foran det dere selv foretrekker. I stedet for å se det som en ulempe bør dere tenke på fordelene. «To tenker bedre enn én og kan sammen komme fram til en løsning som er bedre enn den de kunne ha kommet fram til hver for seg», sier en gift kvinne som heter Alexandra.

Kompromiss krever et åpent sinn. Ekteskapsrådgiveren John M. Gottman skriver: «Du behøver ikke å være enig i alt det ektefellen din sier eller mener, men du må være oppriktig og villig til å vurdere hans eller hennes syn. . . . Hvis du sitter med armene i kors og rister på hodet (eller bare tenker at du er uenig) mens ektefellen din prøver å diskutere et problem med deg, vil dere aldri komme noen vei.» *

Kompromiss krever selvoppofrelse. Det er ingen som liker å ha en ektefelle som stadig sier: «Enten gjør vi det på min måte, eller så kan du bare glemme det.» Det går mye bedre når begge parter er innstilt på å ofre noe. En kvinne som heter June, sier: «Noen ganger gir jeg meg for å glede mannen min, og andre ganger gir han seg for å glede meg. Det er det ekteskapet bør handle om – å gi og ta, ikke bare å ta.»

 HVA DERE KAN GJØRE

Begynn riktig. Den tonen en samtale begynner i, er ofte den tonen den blir avsluttet i. Hvis dere begynner med uvennlige ord, er sjansene små for at dere skal komme fram til et fredelig kompromiss. Så følg Bibelens råd: «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet.» (Kolosserne 3:12) Slike egenskaper vil hjelpe dere til ikke å begynne å krangle, men i stedet komme i gang med å løse problemet. – Bibelsk prinsipp: Kolosserne 4:6.

Prøv å finne en felles plattform. Hvis de forsøkene dere gjør på å møtes på halvveien, bare fører til en opphetet krangel, kan det være at dere legger for stor vekt på det dere er uenige om. Legg heller vekt på det dere er enige om. Prøv dette for å finne en felles plattform:

Sett opp hver deres liste med to spalter. I den første spalten skriver dere det dere føler sterkest for når det gjelder det dere er uenige om. I den andre spalten skriver dere de punktene hvor dere mener at dere kan slå av på kravene. Gjennomgå så listene sammen. Kanskje dere oppdager at det dere begge føler sterkest for, egentlig ikke er så uforenelig. I så fall skulle det ikke være så vanskelig å møtes på halvveien. Selv om det skulle vise seg at dere har uforenelige syn, vil det at dere har fått alle sider av saken ned på papir, hjelpe dere til å se saken klarere.

Brainstorming. Noen problemer kan være forholdsvis enkle å løse. I mer kompliserte saker kan ektefellene prøve det som kalles brainstorming, eller idédugnad, og på den måten komme fram til en løsning som ingen av dem ville ha kommet på alene. Det vil styrke båndet mellom dem. – Bibelsk prinsipp: Forkynneren 4:9.

Vær villig til å justere deres oppfatninger. Bibelen sier: «Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» (Efeserne 5:33) Når begge parter føler seg elsket og respektert, er de gjerne villige til å høre på hverandres meninger – og til og med forandre mening. En gift mann som heter Cameron, sier: «Det finnes ting du kanskje ikke har lyst til å gjøre, men som du – takket være ektefellen din – senere lærer å sette stor pris på.» – Bibelsk prinsipp: 1. Mosebok 2:18.

^ avsn. 12 Fra boken The Seven Principles for Making Marriage Work.