Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Hva du bør vite om psykiske lidelser

Hva du bør vite om psykiske lidelser

«Det var som om jeg ikke fikk puste», forteller Claudia om hvordan hun reagerte da hun fikk beskjed om at hun hadde bipolar lidelse og posttraumatisk stresslidelse. «Jeg følte at det å være psykisk syk var en skam som var mer enn jeg kunne bære.»

«Det tok lang tid før vi klarte å akseptere situasjonen», sier Claudias mann, Mark. «Men jeg skjønte at jeg måtte konsentrere meg om å støtte min kone.»

HVORDAN ville du føle det hvis du fikk beskjed om at du selv eller en du er glad i, har en psykisk lidelse? De fleste psykiske lidelser kan heldigvis behandles. Her er noe du bør vite som vil gi deg en bedre forståelse av slike lidelser.

 Nøkkelfakta om psykisk helse

«Psykiske lidelser rammer hundrevis av millioner av mennesker i alle deler av verden og påvirker også tilværelsen til deres nærmeste. Én av fire vil få en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet. På verdensbasis er depresjon den største enkeltfaktoren som fører til nedsatt funksjonsevne. Schizofreni og bipolar lidelse er blant de alvorligste og mest invalidiserende sykdommene. . . . Til tross for at svært mange mennesker blir rammet, er psykiske lidelser fortsatt et glemt og forsømt område og blir møtt med diskriminerende holdninger.» – Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge WHO lar mange som er psykisk syke, være å søke behandling fordi de føler at de blir stigmatisert.

Det er mulig å behandle de fleste psykiske lidelser. Men av alle amerikanere med psykiske lidelser var det cirka 60 prosent av de voksne og nesten 50 prosent av barna mellom 8 og 15 som ikke fikk behandling det siste året, melder organisasjonen National Alliance on Mental Illness.

 Hva psykiske lidelser innebærer

Hva vil det si å være psykisk syk? Fagfolk definerer en psykisk lidelse som en markant funksjonsforstyrrelse i en persons tankegang, følelsesmessige kontroll og atferd. Tilstanden forstyrrer ofte personens evne til å forholde seg til andre og til å takle livets utfordringer.

Psykiske lidelser skyldes ikke personlige svakheter eller en karakterbrist

Symptomene kan variere når det gjelder varighet og intensitet, avhengig av den enkeltes spesielle plager og omstendigheter. De kan ramme alle – uavhengig av kjønn, alder, kultur, etnisk tilhørighet, religion, utdannelse og inntekt. Psykiske lidelser skyldes ikke personlige svakheter eller en karakterbrist. Med riktig medisinsk hjelp kan den enkelte behandles og leve et aktivt og meningsfylt liv.

Behandling av psykiske lidelser

Mange psykiske lidelser kan behandles med godt resultat. Det første viktige skrittet er få foretatt en grundig undersøkelse hos en lege som har erfaring med behandling av slike lidelser.

Men legens erfaring vil bare være til nytte hvis pasienten tar imot behandling. Dette kan kreve at han overvinner sin eventuelle motvilje mot å snakke med andre om sine psykiske plager. Behandlingen kan innbefatte samtaler med helsepersonell som kan løse praktiske problemer, hjelpe ham til å få innsikt i sykdommen og understreke at han ikke må kutte ut behandlingen. Under slike konsultasjoner kan et familiemedlem eller en venn spille en viktig rolle ved å gi støtte.

Mange har lært seg å takle en psykisk lidelse etter at de har fått en bedre forståelse av tilstanden sin og har tatt imot den behandlingen de er blitt anbefalt fra profesjonelt hold. Mark, som er sitert tidligere, forteller: «Før min kone fikk en diagnose, visste vi lite om psykisk sykdom. Men vi lærte å ta ett skritt om gangen og å tilpasse oss situasjonen. I tidens løp har vi hatt god nytte av den støtten vi har fått både av pålitelig helsepersonell og av familie og venner.»

Det første viktige skrittet er å få foretatt en grundig legeundersøkelse

Claudia er enig. Hun legger til: «I begynnelsen føltes diagnosen som en fengselsdom.  Men selv om sykdommen min medfører begrensninger for oss begge, har jeg lært at hindringer som virker uoverstigelige, kan overvinnes. Så jeg takler sykdommen ved å samarbeide med behandlingsteamet mitt, ta godt vare på forholdet til andre og ta én dag om gangen.»

Den åndelige helsen er viktig

Bibelen sier ikke at åndelighet helbreder helseproblemer. Mange familier verden over har imidlertid funnet stor trøst og styrke i det Bibelen lærer. Bibelen forsikrer oss om at vår kjærlige Skaper er oppriktig interessert i å trøste dem som har «et sønderbrutt hjerte» og «en knust ånd». – Salme 34:18.

Bibelen er riktignok ikke en legebok, men den gir praktisk veiledning som kan hjelpe oss til å takle vonde følelser og nedslående omstendigheter. Bibelen gir oss også håp om en framtid her på jorden uten sykdom og smerte. Guds Ord lover: «Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp. Da skal den halte klatre som en hjort, og den stummes tunge skal rope av glede.» – Jesaja 35:5, 6.

^ avsn. 30 Våkn opp! anbefaler ingen bestemt behandling. Kristne må passe på at de ikke velger en behandling som er i konflikt med bibelske prinsipper.

^ avsn. 38 Se også artikkelen «Stress – måter å håndtere det på» i Våkn opp! for mai 2014.