Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Israel, Jordan og Palestina

Vannstanden i Dødehavet synker med omkring én meter i året. Noen er redd for at innsjøen kommer til å tørke helt ut innen 2050. Myndighetene forsøker å finne en løsning. Én mulighet som blir vurdert, går ut på å avsalte vann fra Rødehavet og bruke det som drikkevann og så føre det resterende saltvannet i rørledninger til Dødehavet. Kritikere frykter at dette vil skade det unike økosystemet i Dødehavet.

Tyskland

Ifølge en undersøkelse foretatt av et forsikringsselskap er det 33 prosent flere som blir rammet av hjerteinfarkt og blir innlagt på sykehus 1. juledag enn noen annen dag i året. Forsikringsselskapet mener at økt stress i forbindelse med innkjøp av julegaver og urimelig høye forventninger fra familie og venner er de viktigste årsakene.

Storbritannia

Britiske forskere har opplyst at et kuskjell som ble funnet utenfor Island, og som de først trodde var omkring 405 år, i virkeligheten var 507 år da det uheldigvis døde i 2006. Det var dermed det lengstlevende dyret * som er blitt registrert. Kuskjellet døde da forskerne fryste det ned for å transportere det til et laboratorium.

Latin-Amerika og Karibia

På et toppmøte som ble holdt i Havanna på Cuba tidligere i år, erklærte de 33 medlemslandene i Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater at de vil løse konflikter seg imellom uten å bruke makt, slik at landene deres blir en fredssone. En av dem som var til stede, var FNs generalsekretær, Ban Ki-moon.

^ avsn. 7 I denne sammenheng innbefatter betegnelsen ‘lengstlevende dyr’ ikke koloniorganismer, for eksempel koraller, som man mener har levd i tusener av år.