Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 INTERVJU | STEPHEN TAYLOR

En professor i finansregnskap forteller om sin tro

En professor i finansregnskap forteller om sin tro

Professor Stephen Taylor underviser og er forskningsleder ved det teknologiske universitetet i Sydney i Australia. Han studerer finansmarkeder og måter de kan reguleres effektivt på. Våkn opp! har spurt ham om hvordan forskningen hans har påvirket hans religiøse oppfatninger.

Kan du fortelle oss litt om bakgrunnen din?

Foreldrene mine gikk i kirken, og de var ærlige og arbeidsomme. De oppfordret meg til å skaffe meg en god utdannelse, så jeg studerte økonomi ved New South Wales universitet. Jeg oppdaget at jeg likte å forske, og jeg bestemte meg for å bli universitetslærer.

Hvilket forskningsområde siktet du deg inn på?

Jeg var spesielt interessert i å forstå hvordan aksjemarkeder fungerer. Aksjemarkeder gjør det mulig å kjøpe og selge aksjer i bedrifter, som i sin tur bruker aksjekapitalen til å drive sin virksomhet. Jeg forsker blant annet på de faktorene som påvirker aksjeprisene.

Kan du gi oss et eksempel?

Det forventes at bedrifter rapporterer sin fortjeneste regelmessig. Investorene ser på disse rapportene når de vurderer en bedrifts økonomiske situasjon. Men noen av de metodene som blir brukt når man rapporterer fortjeneste, er ikke standardisert. Kritikere oppfatter kanskje dette som et smutthull i systemet som gjør at bedriftene kan skjule sin virkelige verdi og lønnsomhet. Hvordan kan investorene få nøyaktig og fullstendig informasjon? Hvilke fakta må de som skal regulere finansmarkedene, ha for å sikre at disse markedene fungerer som de skal? Kollegene mine og jeg arbeider for tiden med å finne svar på disse spørsmålene.

 Hva er din religiøse bakgrunn?

Jeg gikk regelmessig i den presbyterianske kirke sammen med foreldrene mine, men da jeg var i tenårene, mistet jeg interessen for religion. Jeg trodde på en Skaper og hadde respekt for Bibelen, men tvilte på at religion var relevant når det gjaldt å mestre problemer i livet. For meg virket religiøse grupper nærmest som sosiale klubber. I Europa besøkte jeg flere store kirker og lurte på hvordan de kunne ha så enorme rikdommer når det var så mye fattigdom i verden. Jeg syntes denne kontrasten var veldig tankevekkende, og ble ganske skeptisk til religion.

Hva fikk deg til å forandre oppfatning?

Min kone, Jennifer, begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner og å gå på møtene deres, så jeg tenkte at det var best at jeg ble med henne og fant ut litt mer om dem. Jeg oppdaget raskt at jeg visste veldig lite om Bibelen. Det overrasket meg! Så jeg begynte å studere Bibelen sammen med vitnene.

Studiemetoden til vitnene gjorde virkelig inntrykk på meg. De stilte spørsmål, samlet og analyserte fakta og trakk deretter logiske konklusjoner – metoder jeg brukte i akademisk forskning! I 1999, noen få år etter at Jennifer var blitt døpt, ble også jeg døpt som et av Jehovas vitner.

Har din kunnskap om økonomi styrket din tillit til Bibelen?

Absolutt. Ta for eksempel den lovsamlingen Gud gav det gamle Israel. Den behandlet økonomiske problemer som er en utfordring for økonomer den dag i dag. Moseloven krevde at israelittene satte til side noe av avlingen sin til de fattige (en form for skatt og forsikring), gav rentefrie lån til de nødstilte (sikret tilgang til kreditt) og gav tilbake arvelodder til de opprinnelige eierne hvert 50. år (beskyttet eiendomsretten). (3. Mosebok 19:9, 10; 25:10, 35–37; 5. Mosebok 24:19–21) Disse og andre økonomiske tiltak hjalp folk på tre viktige måter: De (1) støttet dem i perioder med økonomiske tilbakeslag, (2) hjalp dem til å komme seg på fote igjen etter langvarig fattigdom og (3) bidrog til å utjevne økonomiske forskjeller – og det mer enn 3000 år før økonomi ble en vitenskap!

Bibelen oppmuntrer også til holdninger og atferd som fremmer økonomisk trygghet. Den lærer for eksempel mennesker å være ærlige, pålitelige, omsorgsfulle og gavmilde. (5. Mosebok 15:7–11; 25:15; Salme 15) I kjølvannet av den globale finanskrisen for ikke så lenge siden begynte noen handelshøyskoler og handelsorganisasjoner interessant nok å oppfordre folk i næringslivet og finansverdenen til å forplikte seg til å følge visse etiske normer. Jeg mener at Bibelens moralnormer langt overgår disse forretningsetiske retningslinjene.

Hvordan har troen din påvirket deg?

Det at jeg begynte å studere Bibelen, er den beste «investeringen» jeg noen gang har gjort

Vel, Jennifer sier at jeg har blitt mer rimelig. Før hadde jeg en tendens til å være perfeksjonistisk og å tenke svart-hvitt. Det var kanskje derfor jeg gjorde det bra når det gjaldt regnskapsprinsipper! Det at jeg lever etter bibelske prinsipper, har definitivt hjulpet meg til å bli mer likevektig. Nå er jeg lykkeligere, og familien min er også lykkeligere. Vi liker også å gjøre andre kjent med den praktiske visdommen som finnes i Bibelen. Det at jeg begynte å studere Bibelen, er den beste «investeringen» jeg noen gang har gjort.