Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Depressiviteit

Depressiviteit

Wat is depressiviteit?

„Ik ben ontdaan geworden, ik heb mij uitermate diep neergebogen; de gehele dag heb ik bedroefd rondgelopen.” — Psalm 38:6.

WAT ONDERZOEKERS ZEGGEN

Iedereen is weleens down, maar depressiviteit is een ernstige aandoening die lang aanhoudt en iemands dagelijks leven beïnvloedt. Deskundigen verschillen van mening over de vraag wanneer het ’normale’ somberheid is en wanneer er sprake is van een aandoening. Maar ze zijn het erover eens dat sommige mensen sterke negatieve emoties ervaren, soms in combinatie met een minderwaardigheidsgevoel en overdreven schuldgevoelens.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de Bijbel staan veel voorbeelden van mannen en vrouwen die negatieve emoties hadden. Hanna bijvoorbeeld was „bitter van ziel”, een uitdrukking die ook wel met „diepbedroefd” is weergegeven (1 Samuël 1:10). En de profeet Elia zat op een bepaald moment zo diep in de put dat hij God vroeg of hij mocht sterven! — 1 Koningen 19:4.

Christenen in de eerste eeuw kregen de aansporing om „de moedelozen hoop te geven” (1 Thessalonicenzen 5:14, De Nieuwe Bijbelvertaling). Volgens één Bijbelcommentaar kan de term „moedelozen” slaan op personen „die tijdelijk overmand zijn door de stress van het leven”. Het is duidelijk dat zelfs trouwe mannen en vrouwen uit de Bijbel soms last hadden van depressieve gevoelens.

 Ligt de schuld bij de persoon zelf?

„Wij weten dat de gehele schepping tot nu toe voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt.” — Romeinen 8:22.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel leert dat ziekte het gevolg is van de opstand van de eerste man en vrouw. Psalm 51:5 zegt bijvoorbeeld: „Met dwaling werd ik met barensweeën voortgebracht, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” En Romeinen 5:12 legt uit dat „door één mens [de eerste mens, Adam] de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden”. Omdat we onvolmaaktheid van Adam geërfd hebben, zijn we allemaal vatbaar voor ziekten, zowel lichamelijke als emotionele. Het gevolg is, zo zegt de Bijbel, dat ’de gehele schepping voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt’ (Romeinen 8:22). Maar de Bijbel geeft ons een hoop die geen enkele arts kan bieden: Gods belofte van een vredige nieuwe wereld waarin alle ziekten en aandoeningen, met inbegrip van depressiviteit, verdwenen zullen zijn (Openbaring 21:4).

Hoe kun je leren omgaan met depressiviteit?

„Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij.” — Psalm 34:18.

WAAROM BELANGRIJK

We hebben onze omstandigheden niet altijd in de hand, en het is onvermijdelijk dat we af en toe vervelende dingen meemaken (Prediker 9:11, 12). Maar er zijn praktische dingen die iemand kan doen om te voorkomen dat negatieve gevoelens zijn leven gaan beheersen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel erkent dat mensen die ziek zijn een dokter nodig hebben (Lukas 5:31). Als iemand een ernstige stemmingsstoornis heeft, is er dus niks mis mee als hij medische hulp zoekt. De Bijbel beklemtoont ook de waarde van het gebed. In Psalm 55:22 staat bijvoorbeeld: „Werp uw last op Jehóvah, en hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” Het gebed is geen emotionele uitlaatklep; het is echte communicatie met Jehovah, God, die „nabij de gebrokenen van hart” is (Psalm 34:18).

Het kan ook een hulp zijn om een goede vriend in vertrouwen te nemen (Spreuken 17:17). „Een geloofsgenoot heeft me voorzichtig overgehaald om over mijn depressie te praten”, zegt Daniela, een Getuige van Jehovah. „Hoewel ik zo’n gesprek jarenlang uit de weg was gegaan, realiseerde ik me al snel dat ik dit echt nodig had. Ik was verbaasd hoe opgelucht ik me daarna voelde.”