Het antwoord uit de Bijbel

Ja, want de beste hulp komt van „God, die mensen troost als ze het moeilijk hebben” (2 Korinthiërs 7:6, Groot Nieuws Bijbel).

Waarmee helpt God mensen die depressief zijn?

  • Kracht. God geeft je troost, niet door al je problemen weg te nemen, maar door je gebeden te verhoren als je bidt om kracht (Filippenzen 4:13). Je kunt er zeker van zijn dat hij naar je wil luisteren, want de Bijbel zegt: „Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij” (Psalm 34:18). God kan je roep om hulp zelfs horen als het je niet lukt om je gevoelens onder woorden te brengen (Romeinen 8:26, 27).

  • Goede voorbeelden. Een Bijbelschrijver bad tot God: „Ik zie geen uitweg, u roep ik te hulp.” De schrijver van deze psalm deed iets aan zijn depressieve gevoelens door te bedenken dat God ons niet met schuldgevoelens opzadelt. Hij zei tegen God: „Als u acht slaat op onze fouten, kan niemand zich meer staande houden. Maar u weet te vergeven, daarom hebben we ontzag voor u” (Psalm 130:1, 3, 4, GNB).

  • Hoop. God geeft niet alleen nu troost. Hij heeft ook beloofd dat hij een eind zal maken aan alle problemen die tot depressiviteit leiden. Wanneer hij die belofte vervult, ’zullen de vroegere dingen [waaronder depressieve gevoelens] niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen’ (Jesaja 65:17).

Opmerking: Hoewel Jehovah’s Getuigen er zeker van zijn dat God hulp geeft, zoeken ze ook medische hulp voor aandoeningen zoals een depressie (Markus 2:17). Maar we spreken ons niet voor een bepaalde behandeling uit. Iedereen zal in zo’n situatie zelf een beslissing moeten nemen.