Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 INTERVIEW | DAVEY LOOS

Een biochemicus vertelt over zijn geloof

Een biochemicus vertelt over zijn geloof

Dr. Davey Loos woont in België en is biochemicus. Er was een tijd dat hij aan het bestaan van een Schepper twijfelde en in evolutie geloofde. Later veranderde hij van mening. Hoe kwam het dat deze wetenschapper zijn ideeën over de oorsprong van het leven opnieuw onder de loep nam? Ontwaakt! stelde dr. Loos vragen over zijn vakgebied en zijn geloof.

Waarom bent u wetenschappelijk onderzoeker geworden?

Toen ik naar de universiteit ging, koos ik chemie als vakgebied. Ik was vooral gefascineerd door eiwitten en nucleïnezuren, de meest complexe moleculen op onze planeet. Later raakte ik geïntrigeerd door de manier waarop bepaalde moleculen op zonlicht reageren.

Geloofde u in God?

Als kind wel. Maar toen ik aan de Katholieke Universiteit Leuven studeerde, leerde ik dat organismen hun ontwerp te danken hebben aan natuurlijke processen. De professoren legden deze processen op een complexe manier uit. Omdat het ervaren wetenschappers waren, geloofde ik wat ze zeiden. Uiteindelijk vond ik het moeilijk om nog te geloven dat er een God bestaat.

Waardoor ging u opnieuw nadenken over de oorsprong van het leven?

In 1999 kwam ik een vriend uit mijn schooltijd tegen die een Getuige van Jehovah was geworden, en ik ging naar een van hun bijeenkomsten. Rond diezelfde tijd kwam er een Getuige bij me aan de deur en hij gaf me het boek Is er een Schepper die om u geeft? *

Wat vond u van het boek?

Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de research die ervoor gedaan was. Ik begon me af te vragen of evolutie echt een verklaring vormde voor de ontwerpen in de natuur.

Welke ontwerpen in de natuur maakten indruk op u?

Mijn werk als biochemicus omvatte onderzoek naar het ontwerp van bepaalde moleculen in cyanobacteriën (blauwalgen) die in de oceaan leven.  Deze micro-organismen zijn niet van andere organismen afhankelijk voor voedsel. Sommige onderzoekers denken dat deze blauwalgen behoren tot de oudste levende organismen op aarde. Cyanobacteriën gebruiken energie uit zonlicht om water en koolstofdioxide om te zetten in voedsel. Dit ingewikkelde biochemische proces wordt nog niet volledig begrepen. Ik was ook verbaasd over de ongelofelijke efficiëntie waarmee deze bacteriën licht kunnen opvangen.

Wat is er zo bijzonder aan die bacteriën, want bladeren gebruiken toch ook zonlicht om voedsel te produceren?

Diep in de oceaan is er minder licht beschikbaar. De cyanobacteriën die daar leven, moeten dus elk beetje lichtenergie opvangen, en dat doen ze met heel geavanceerde antennesystemen. De opgevangen energie wordt met een efficiëntie van bijna 100 procent doorgegeven aan de centra die het voedsel produceren. Het ontwerp van deze systemen die licht opvangen, heeft zelfs de aandacht getrokken van fabrikanten van zonnepanelen. Maar natuurlijk zijn door mensen gemaakte zonnecellen lang niet zo efficiënt als de systemen in bacteriën.

Tot welke conclusie bent u hierdoor gekomen?

Toen ik erover nadacht hoe ingenieurs de schitterende mechanismen in levende dingen proberen na te bootsen, kwam ik tot de conclusie dat het leven door God ontworpen moet zijn

Toen ik erover nadacht hoe ingenieurs de schitterende mechanismen in levende dingen proberen na te bootsen, kwam ik tot de conclusie dat het leven door God ontworpen moet zijn. Maar mijn geloof was niet uitsluitend gebaseerd op mijn wetenschappelijke onderzoek. Het was ook gebaseerd op een grondig onderzoek van de Bijbel.

Wat overtuigde u ervan dat de Bijbel van God komt?

Een van de vele dingen die me overtuigden, was dat Bijbelse profetieën (voorspellingen) tot in detail zijn uitgekomen. Zo beschreef Jesaja eeuwen van tevoren heel gedetailleerd de dood en begrafenis van Jezus. We weten dat die profetie vóór Jezus’ dood opgeschreven werd omdat de Jesajarol van Qumran ongeveer een eeuw vóór Jezus’ geboorte overgeschreven is.

Deze profetie zegt: „Hij zal zijn grafstede zelfs bij de goddelozen stellen, en bij de rijke klasse in zijn dood” (Jesaja 53:9, 12). Het is opmerkelijk dat Jezus met misdadigers terechtgesteld werd, maar werd begraven in het graf van een rijke familie. Dit is maar één voorbeeld van de vele uitgekomen profetieën die me ervan overtuigden dat de Bijbel onder leiding van God geschreven is (2 Timotheüs 3:16). Na verloop van tijd werd ik een Getuige van Jehovah.

Wat vindt u bijzonder aan uw geloof?

We hebben geen blind geloof dat de wetenschappelijke feiten negeert

Als Getuigen van Jehovah hebben we geen blind geloof dat de wetenschappelijke feiten negeert. En de principes waardoor we ons laten leiden, zijn volledig op de Bijbel gebaseerd. Ik geniet ervan anderen te vertellen over de vertroostende boodschap in de Bijbel en ze te helpen het antwoord op hun vragen te vinden.

^ par. 9 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.