Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Omgaan met een psychische aandoening

Omgaan met een psychische aandoening

„Mijn adem stokte in mijn keel”, zegt Claudia over het moment dat ze te horen kreeg dat ze leed aan een bipolaire stoornis en een posttraumatische stressstoornis. „Het idee te moeten leven met het stigma van een psychische aandoening was overweldigend.”

„Het duurde lang voordat we met onze situatie leerden omgaan”, zegt Mark, de man van Claudia. „Maar ik besefte dat ik me moest concentreren op het steunen van mijn vrouw.”

ALS bij u of bij iemand van wie u houdt een psychische aandoening zou worden vastgesteld, hoe zou u zich dan voelen? Gelukkig kunnen deze aandoeningen behandeld worden. De informatie in dit artikel kan u helpen een beter begrip te krijgen van psychische aandoeningen.

 Belangrijke feiten over de geestelijke gezondheid

„Psychische aandoeningen treffen wereldwijd honderden miljoenen mensen en hebben ook een impact op het leven van hun geliefden. Een op de vier mensen zal vroeg of laat met een psychische aandoening te maken krijgen. Depressie is de belangrijkste reden dat mensen beperkt worden in hun dagelijks functioneren. Schizofrenie en een bipolaire stoornis behoren tot de meest beperkende aandoeningen. (...) Hoewel veel mensen door een psychische aandoening worden getroffen, wordt die vaak verborgen gehouden en verwaarloosd. Ook leidt het tot discriminatie.” — Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens de WHO zoeken veel mensen met een psychische aandoening geen hulp vanwege het vooroordeel dat er bestaat.

De meeste psychische aandoeningen zijn te behandelen. Toch werden het afgelopen jaar in de VS circa 60 procent van de volwassenen en bijna 50 procent van de kinderen van 8 tot 15 jaar met een psychische aandoening niet behandeld, bericht National Alliance on Mental Illness.

 Een psychische aandoening leren begrijpen

Deskundigen definiëren een psychische aandoening als een ernstige verstoring van iemands denken, gevoelsleven en gedrag. Daardoor is het vaak moeilijk om met anderen om te gaan en het dagelijks leven aan te kunnen.

Een psychische aandoening is niet het gevolg van iemands persoonlijke zwakheden of karaktertrekken

De duur en intensiteit van de symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de aandoening en iemands omstandigheden. Een psychische aandoening kan iedereen treffen, ongeacht iemands geslacht, leeftijd, cultuur, etniciteit, religie, opleiding of inkomen. Het is niet het gevolg van persoonlijke zwakheden of karaktertrekken. Met de juiste medische zorg kunnen veel mensen goed behandeld worden, waardoor iemand een leven kan leiden dat voldoening geeft.

Een psychische aandoening behandelen

Specialisten binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen veel psychische aandoeningen succesvol behandelen. Als eerste moet een medisch specialist een duidelijke diagnose stellen.

Maar degenen die aan een psychische aandoening lijden, kunnen alleen voordeel trekken van die expertise als ze een geschikte behandeling aanvaarden. Soms is het nodig een bepaalde schaamte te overwinnen om over een psychische aandoening te kunnen praten. Tijdens de behandeling moet er misschien met erkende psychologen gepraat worden die kunnen helpen de aandoening beter te begrijpen, praktische problemen op te lossen en die iemand kunnen aanmoedigen de behandeling niet op te geven. Bij zulke gesprekken kan een familielid of vriend een belangrijke rol vervullen door als klankbord te dienen en steun te bieden.

Veel mensen hebben geleerd goed met psychische aandoeningen om te gaan doordat ze hun aandoening beter zijn gaan begrijpen en de voorgeschreven behandeling zijn gaan volgen. „Voordat bij mijn vrouw de diagnose werd gesteld, wisten we maar weinig over psychische aandoeningen”, zegt Mark, die al eerder is aangehaald. „Maar we hebben geleerd om het leven te nemen zoals het komt en ons aan de situatie aan te passen. We  hebben ook veel gehad aan de steun van betrouwbare specialisten, en van familie en vrienden.”

Een medisch specialist moet een duidelijke diagnose stellen

Claudia is het daarmee eens. Ze vertelt: „In het begin voelde de diagnose als een gevangenisstraf. Maar hoewel we door mijn aandoening minder kunnen doen, heb ik geleerd dat ik obstakels die heel groot lijken, toch kan overwinnen. Ik kan nu goed met mijn aandoening omgaan omdat ik samenwerk met mijn behandelteam, in anderen investeer en me niet te veel zorgen maak over de dag van morgen.”

Spiritualiteit is essentieel

De Bijbel zegt niet dat spiritualiteit aandoeningen geneest. Toch worden gezinnen over de hele wereld getroost en gesterkt door wat er in de Bijbel staat. De Bijbel verzekert ons er bijvoorbeeld van dat onze liefdevolle Schepper heel graag de „gebrokenen van hart” en de „verbrijzelden van geest” troost (Psalm 34:18).

Hoewel de Bijbel geen zelfhulpboek is, staan er praktische adviezen in die ons kunnen helpen met pijnlijke emoties en moeilijke omstandigheden om te gaan. Ook geeft de Bijbel ons de hoop dat er een tijd zal komen zonder ziekte en pijn. Gods Woord belooft: „In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden. In die tijd zal de kreupele klimmen net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen” (Jesaja 35:5, 6).

^ ¶30 Ontwaakt! spreekt zich niet voor een bepaalde behandeling uit. Christenen moeten er zeker van zijn dat een bepaalde behandeling niet in strijd is met Bijbelse principes.