Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

Als een vriendschap te close wordt

Als een vriendschap te close wordt

HET PROBLEEM

U * hebt een vriend die u echt begrijpt. U kunt met hem overal over praten, en dat doen jullie dan ook. ’We zijn gewoon goede vrienden’, zegt u tegen uzelf — hoewel uw huwelijkspartner daar misschien anders over zou denken als hij jullie lange gesprekken zou kunnen horen.

Waarschijnlijk is jullie vriendschap al te close en moet er iets aan de situatie gedaan worden. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen?

HOE HET KOMT

Bevestiging. Het komt erop neer dat aandacht van iemand van het andere geslacht ons een goed gevoel geeft. Het is vleiend te weten dat we gewaardeerd worden, en we voelen ons er aantrekkelijk door. Als u al een tijdje getrouwd bent, begint u misschien bevestiging te zoeken bij een vriend. Maar het is belangrijk te weten dat er aan zulk gedrag een prijskaartje hangt. Als u een ongepaste emotionele band krijgt met een andere man, verzwakt u de band met uw partner. In feite geeft u uw partner dan niet de aandacht waar hij recht op heeft.

• Vraag u af: in welke behoeften voorziet deze vriendschap waarin beter voorzien zou kunnen worden binnen mijn huwelijk?

Kwetsbaarheid. De Bijbel geeft aan dat mensen die trouwen, „moeite en zorg” zullen hebben (1 Korinthiërs 7:28, Groot Nieuws Bijbel). Misschien hebt u af en toe het gevoel dat uw partner u negeert of niet waardeert, of voelt u wrok vanwege een onopgelost conflict. Het kan zijn dat uw partner een gesprek over die onderwerpen uit de weg gaat, waardoor u gefrustreerd raakt en eerder openstaat voor de aandacht van een andere man. Sommige deskundigen zeggen dat het vermijden van gesprekken over moeilijke onderwerpen een belangrijke indicatie kan zijn voor huwelijksproblemen — en zelfs voor een echtscheiding.

• Vraag u af: mis ik iets in mijn huwelijk waardoor ik eerder opensta voor een ongepaste vriendschap?

 WAT U KUNT DOEN

Zie het gevaar. In de Bijbel staat: „Je kunt geen vuur in je zak steken zonder dat je kleren vlam vatten” (Spreuken 6:27, GNB). Als u een emotionele band met een andere man krijgt terwijl u al getrouwd bent, is dat funest voor uw relatie (Jakobus 1:14, 15). Het gaat niet alleen om wat er zou kunnen gebeuren. Denk eens aan wat er al gebeurd is. Door een ander op deze manier aandacht te geven, ontneemt u uw partner de aandacht waar hij recht op heeft.

Houd uzelf niet voor de gek. Als u heel close met iemand bent, gaat u zich misschien afvragen hoe uw leven geweest zou zijn als u met die persoon getrouwd was. Maar waarschijnlijk stelt u de sterke punten van uw vriend tegenover de zwakke punten van uw partner — op z’n zachtst gezegd een oneerlijke vergelijking! Bedenk dat het geweldige gevoel dat u hebt als u aan uw vriend denkt, waarschijnlijk hetzelfde gevoel is dat u vroeger voor uw partner had. — Bijbels principe: Jeremia 17:9.

Stel grenzen. Mensen installeren een alarmsysteem in hun huis of auto om inbraak te voorkomen. Als het gaat om uw huwelijk, kunt u net zoiets doen. „Beveilig uw hart”, zegt de Bijbel (Spreuken 4:23). Hoe kunt u dat doen? Probeer het volgende:

  • Geef duidelijke signalen af dat u niet beschikbaar bent, misschien door op uw werk foto’s van uw partner neer te zetten. — Bijbels principe: Genesis 2:24.

  • Bepaal wat wel en niet gepast is als het gaat om uw gedrag tegenover het andere geslacht. Het zou bijvoorbeeld niet gepast zijn om met een andere man over huwelijksproblemen te praten of om met een mannelijke collega iets te gaan drinken.

  • Als u te close bent geworden met een andere man, maak dan een eind aan de vriendschap. Als u dat te moeilijk vindt, vraag u dan af waarom dat zo is. Probeer uw vriendschap met die persoon niet goed te praten, maar neem het op voor uw partner en onderneem stappen om uw huwelijk te beschermen. — Bijbels principe: Spreuken 5:18, 19.

^ par. 4 Hoewel dit artikel vanuit het perspectief van de vrouw geschreven is, gelden de principes erin voor zowel mannen als vrouwen.