Ugrás a tartalomra

FIATALOK KÉRDEZIK

Vajon helytelen a homoszexualitás?

Vajon helytelen a homoszexualitás?

 „Gyerekkorom óta az egyik legnagyobb küzdelmem az, hogy vonzódok a saját nememhez. Azt hittem, ez csak átmeneti, de még mindig előtörnek belőlem ezek a vágyak” (David, 23 éves).

 David keresztény, és szeretne Istennek tetszően élni. De vajon képes erre úgy, hogy közben vonzódik a saját neméhez? Egyáltalán mi Isten véleménye a homoszexualitásról?

 Mit mond a Biblia?

 Az emberek megítélése a homoszexualitásról kultúránként eltérő lehet, és az idő múlásával is változhat. De a keresztények gondolkodásmódját nem a közvélemény formálja, és nem is olyanok, „akik ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében” (Efézus 4:14). Ehelyett a Biblia alapelveivel összhangban alkotnak véleményt a homoszexuális viselkedésről, ahogy minden egyéb viselkedésről is.

 A Biblia világosan fogalmaz a homoszexualitásról. Isten Szava ezt mondja:

  •  „Ne hálj férfival, mint ahogy nővel hálsz” (3Mózes 18:22).

  •  „Az Isten azért szívük kívánságainak megfelelően átadta őket . . . gyalázatos nemi vágyakozásoknak; mert asszonyaik is felcserélték a testükkel való természetes élést természetellenessel” (Róma 1:24, 26).

  •  „Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem természetellenes célokra tartott férfiak, sem férfiakkal háló férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem részegesek, sem szidalmazók, sem zsarolók nem fogják örökölni Isten királyságát” (1Korintusz 6:9, 10).

 Isten elvárásai valójában minden emberre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális irányultságú. Mindenkinek uralkodnia kell magán, amikor olyan viselkedésre érez kísértést, amely nem tetszik Istennek (Kolosszé 3:5).

 Ez vajon azt jelenti, hogy. . .?

 Ez vajon azt jelenti, hogy a Biblia gyűlöletet szít a melegek ellen?

 Nem. A Biblia senki ellen nem szít gyűlöletet, akár meleg, akár nem. Ehelyett azt mondja, hogy „törekedjetek arra, hogy békében legyetek mindenkivel”, tekintet nélkül azok életmódjára (Héberek 12:14). Tehát helytelen az, ha a homoszexuális emberekkel durván bánnak, bűncselekményeket követnek el ellenük, vagy bármilyen hátrányos megkülönböztetésben részesítik őket.

 Ez vajon azt jelenti, hogy a keresztényeknek tiltakozniuk kellene az olyan törvények ellen, melyek megengedik az azonosneműek házasságkötését?

 A Bibliából kiderül, hogy Isten szerint a házasság csak férfi és nő között jöhet létre (Máté 19:4–6). Ugyanakkor az olyan eszmecserék, amelyek az azonosneműek házasságával kapcsolatos törvényekről folynak, inkább politikai, semmint erkölcsi jellegűek. A Biblia arra buzdítja a keresztényeket, hogy maradjanak semlegesek a politikai kérdésekben (János 18:36). Ezért nem népszerűsítik az állami törvényeket, de nem is tiltakoznak ellenük, akkor sem, ha az azonosneműek házasságáról, vagy a homoszexuális viselkedésről van szó benne.

 De mi van akkor, ha. . .?

 De mi van akkor, ha valaki homoszexuális szokásokat gyakorol? Meg tud változni?

 Igen. Igazából az első században ez többeknek is sikerült. Miután a Biblia arról ír, hogy azok, akik homoszexuális szokásokat gyakorolnak, nem öröklik Isten királyságát, hozzáfűzi: „ilyenek voltak némelyek közületek” (1Korintusz 6:11).

 Ez vajon azt jelenti, hogy aki felhagy a homoszexuális szokásokkal, többé már egyáltalán nem fog vonzódni a saját neméhez? Nem erről van szó. A Biblia ezt mondja: „öltsétek magatokra az új egyéniséget, amely pontos ismeret által újjátétetik [állandóan megújul, Újfordítású revideált Biblia]” (Kolosszé 3:10). A változás tehát folyamatos.

 De mi van akkor, ha valaki szeretne ugyan megfelelni Isten elvárásainak, de továbbra is vannak homoszexuális vágyai?

 Az ember képes ellenállni a helytelen vágyainak, akármiről legyen is szó. Hogyan? A Biblia ezt mondja: „mindig szellem által járjatok, és egyáltalán nem fogtok testi kívánságot véghezvinni” (Galácia 5:16).

 Figyeld meg, hogy a vers nem azt mondja, hogy nem lesznek testi kívánságaink. Viszont ha rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát és imádkozunk, akkor elég erőnk lesz ahhoz, hogy legyőzzük a helytelen kívánságokat.

 Ezt a bevezetőben említett David is igaznak találta, különösen azután, hogy beavatta keresztény szüleit a problémájába. Így emlékszik vissza: „Óriási tehertől szabadultam meg, és valószínűleg sokkal jobban élveztem volna a tizenéves kort, ha hamarabb beszéltem volna velük erről.”

 Ha tehát összhangban élünk Jehova alapelveivel, boldogabbak leszünk. Biztosak lehetünk benne, hogy az ő alapelvei „egyenesek, megvidámítják a szívet”, és „megtartásuk nagy jutalommal jár” (Zsoltárok 19:8, 11).