Kolosszé 3:1–25

3  Ha azonban feltámadtatok Krisztussal,+ továbbra is az odafent levő dolgokat keressétek, ahol Krisztus Isten jobbján ül+.  Mindig az odafent levőkre,+ és ne a földön levőkre összpontosítsatok.+  Mert meghaltatok, és az életetek el lett rejtve Krisztussal, összhangban Isten akaratával.  Amikor Krisztus, az életünk,+ megmutatja a hatalmát,* akkor az is nyilvánvaló lesz, hogy osztoztok a dicsőségében*+.  Ezért öljétek meg a földi testrészeiteket,+ nehogy szexuális erkölcstelenséget* kövessetek el, tisztátalanok legyetek, féktelen szexuális vágyak+ ébredjenek bennetek, káros dolgok után áhítozzatok, vagy mohók legyetek, ami bálványimádás.  Ezek miatt Isten haragra gerjed.  Ti is ugyanígy viselkedtetek* korábban.+  Most azonban hagyjatok fel az indulattal, haraggal, gonoszsággal+, becsmérlő beszéddel,+ és ne hagyja el a szátokat ocsmány beszéd.+  Ne hazudjatok egymásnak.+ Vegyétek le a régi egyéniséget*+ a szokásaival együtt, 10  és vegyétek fel az új egyéniséget,+ amely pontos ismeret által újjáalakul, hogy olyan legyen, mint az, aki teremtette.+ 11  Az új egyéniség nem tesz különbséget sem görög, sem zsidó, sem körülmetélt, sem körülmetéletlen, sem idegen, sem szkíta*, sem rabszolga, sem szabad között, hanem Krisztus minden mindenben.+ 12  Ennek megfelelően, mint Isten választottai,+ szentek és szeretettek, vegyétek fel a gyengéd könyörületességet,+ kedvességet, alázatot+, szelídséget+ és türelmet+. 13  Továbbra is viseljétek el egymást, és készségesen bocsássatok meg egymásnak,+ még akkor is, ha valakinek van oka a panaszra.+ Jehova* is készségesen megbocsátott nektek, ezért ti is tegyetek így.+ 14  Mindemellett pedig vegyétek fel a szeretetet,+ mert ez az egység tökéletes köteléke.+ 15  Ezenkívül uralja a szíveteket* Krisztus békéje,+ mert erre a békére hívtak el titeket, akik ugyanannak a testnek vagytok a részei. És mutassátok ki, hogy hálásak vagytok. 16  Lakjon bennetek Krisztus szava gazdagon minden bölcsességével együtt. Továbbra is tanítsátok és buzdítsátok* egymást zsoltárokkal,+ Istennek szóló dicséretekkel, szellemi hálaénekekkel,* és közben énekeljetek szívetekben Jehovának*.+ 17  És bármit mondjatok vagy tegyetek is, az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva Istennek, az Atyának őáltala.+ 18  Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek,+ ahogy az az Úr követőihez illik. 19  Ti férjek, továbbra is szeressétek a feleségeteket,+ és ne érezzetek keserű haragot irántuk*+. 20  Ti gyermekek, engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek,+ mert ez igen kedves az Úr szemében. 21  Ti apák, ne bosszantsátok* a gyermekeiteket,+ nehogy elkeseredjenek*. 22  Ti rabszolgák, mindenben engedelmeskedjetek a földi* uraitoknak,+ ne csupán akkor, amikor látnak titeket, csak hogy embereknek járjatok a kedvében,* hanem őszinte szívből, mélységesen tisztelve* Jehovát*. 23  Bármit tesztek is, egész lélekkel* végezzétek, mint Jehovának*,+ és nem mint embereknek, 24  hiszen tudjátok, hogy Jehovától* fogjátok megkapni az örökséget mint jutalmat+. Rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, Krisztusnak. 25  Az biztos, hogy aki rosszat tesz, annak megfizetnek a tettéért,+ és nincsen részrehajlás+.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nyilvánvalóvá válik”.
Szó szerint: „ti is nyilvánvalóvá váltok vele dicsőségben”.
Gör.: por·neiʹa. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „jártatok”.
Szó szerint: „embert”.
A szkíta szó civilizálatlan emberre utal.
Vagy: „uralkodjon a szívetekben”.
Vagy: „intsétek”.
Vagy: „kellemes szellemi énekekkel”.
Vagy: „ne legyetek nyersek velük”.
Vagy: „ne idegesítsétek”.
Vagy: „elkedvetlenedjenek”.
Szó szerint: „testi”.
Szó szerint: „nem látszatszolgálattal, mint akik embereknek járnak kedvében”.
Szó szerint: „félve”.

Jegyzetek

Multimédia