Galácia 5:1–26

5  Ilyen szabadságot adott nekünk Krisztus. Álljatok tehát szilárdan,+ és ne hagyjátok magatokat ismét a rabszolgaság igájába hajtani+!  Nézzétek, én, Pál, azt mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, akkor nem fog a javatokra válni, amit Krisztus tett.+  Újra elmondom mindenkinek, hogy aki körülmetélkedik, köteles betartani az egész törvényt.+  Ti, akik a törvény megtartásával akarjátok elérni, hogy igazságosnak nyilvánítsanak titeket, eltávolodtatok Krisztustól.+ Már nem élvezitek az ő ki nem érdemelt kedvességét.  Mi viszont várjuk, hogy Isten igazságosnak tartson minket, mégpedig úgy, ahogy az csak a szellemnek és a hitnek köszönhetően lehetséges.  Mert Krisztus Jézus követői számára sem a körülmetéltségnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi értéke,+ csak a szeretetből fakadó hitnek van haszna.  Jól futottatok.+ Ki akadályozott meg titeket abban, hogy továbbra is engedelmeskedjetek az igazságnak?  Az effajta meggyőzés nem attól van, aki elhív benneteket.  Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti.+ 10  Biztos vagyok benne, hogy ti, akik az Úr tanítványai vagytok,+ nem fogtok másként gondolkodni. De az, aki bajt okoz nektek,+ meg fogja kapni a megérdemelt büntetését, bárki legyen is. 11  Ha pedig én még mindig azt hirdetem, hogy körül kell metélkedni, miért üldöznek engem? Hiszen akkor a kínoszlop* már nem lenne ok a botránkozásra.+ 12  Bárcsak kiherélnék magukat*, akik megpróbálnak feldúlni benneteket! 13  Testvérek, titeket szabadságra hívtak el. De ezt a szabadságot ne tekintsétek lehetőségnek arra, hogy a testi kívánságokat hajszoljátok,+ hanem szeretettel szolgáljátok egymást rabszolgaként+. 14  Mert az egész törvény egy parancsban teljesedik*, mégpedig: „Szeresd az embertársadat, mint önmagadat.”+ 15  Ha azonban egyre csak marjátok és faljátok egymást,+ vigyázzatok, nehogy megsemmisítsétek egymást.+ 16  Azt mondom, hogy mindig a szellem vezessen titeket,+ és akkor semmi olyat nem fogtok tenni, ami testi kívánságból fakad.+ 17  Mert a test, a kívánságai miatt, ellene van a szellemnek, a szellem pedig ellene van a testnek. Ezek szemben állnak egymással, úgyhogy éppen azokat nem teszitek, amiket szeretnétek.+ 18  Továbbá, ha a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. 19  A test cselekedetei pedig nyilvánvalóak: szexuális erkölcstelenség,*+ tisztátalanság, gátlástalan viselkedés,*+ 20  bálványimádás, spiritizmus*+, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, haragkitörés, nézeteltérés, megosztottság, szektás csoportosulás, 21  irigység, részegség+, vad mulatozás* és effélék.+ Figyelmeztetlek titeket, mint ahogy már korábban is figyelmeztettelek benneteket, hogy akik ilyesmiket tesznek, nem öröklik Isten királyságát.+ 22  A szellem gyümölcse ellenben a szeretet, öröm, béke, türelem*, kedvesség, jóság+, hit, 23  szelídség, önuralom.+ Ilyesmik ellen nincs törvény. 24  Ezenfelül, akik Krisztus Jézushoz tartoznak, azok a testet a szenvedélyeivel és a kívánságaival együtt oszlopra feszítették.+ 25  Ha a szellem vezetésével összhangban élünk, akkor tegyük továbbra is ezt.+ 26  Ne váljunk önhitté,+ versengést szítva egymás között,+ irigykedve egymásra.

Lábjegyzetek

Vagy: „kasztrálnák magukat”; „eunuchhá válnának”. Vagyis alkalmatlanná válnának arra, hogy betartsák azt a törvényt, melyet annyira nagyra tartanak.
Esetleg: „foglalható össze”.
Gör.: por·neiʹa. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „szégyentelen viselkedés”. Gör.: a·szelʹgei·a. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „varázslás”. Szó szerint gyógyszer vagy kábítószer használatára utal.
Vagy: „dorbézolás”.
Vagy: „hosszútűrés”.

Jegyzetek

Multimédia