Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mit mond a Biblia a homoszexualitásról?

Mit mond a Biblia a homoszexualitásról?

AZ EGYNEMŰEK házasságáról sok országban még mindig vita folyik. Ám 2015-ben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az egész országban törvényesen elismerte az ilyen házasságokat. Ezután hirtelen nagyon sokan kerestek rá a témára az interneten. Az egyik legnépszerűbb kérdés a következő volt: Mit mond a Biblia az egyneműek házasságáról?

A Biblia nem beszél konkrétan azoknak a jogairól, akik azonos neműekkel kötnek házasságot. Alapvetően inkább az a kérdés, hogy mit mond a Biblia a homoszexualitásról.

Sokan anélkül, hogy alaposan megvizsgálnák a Bibliát, azt gondolják, hogy tudják a választ. Ám a válaszaik ellentmondanak egymásnak. Egyesek szerint a Biblia elítéli a homoszexualitást. Mások azt állítják, hogy a Biblia a „szeresd felebarátodat” parancsa miatt mindenfajta szexuális életformát támogat (Róma 13:9).

MIT MOND A BIBLIA?

Az alábbi állítások közül melyikről gondolod, hogy igaz?

  1. A Biblia elítéli a homoszexuális viselkedést.

  2. A Biblia elnézi a homoszexuális viselkedést.

  3. A Biblia előmozdítja a homofóbiát (a homoszexuálisokkal szembeni gyűlöletet vagy előítéletet).

VÁLASZOK:

  1. IGAZ. A Biblia ezt mondja: „férfiakkal háló férfiak. . . nem fogják örökölni Isten királyságát” (1Korintusz 6:9, 10). Ugyanez vonatkozik a nőkre is (Róma 1:26).

  2. HAMIS. A Biblia azt tanítja, hogy szexuális kapcsolat kizárólag egymással házasságban élő férfi és nő között elfogadott (1Mózes 1:27, 28; Példabeszédek 5:18, 19).

  3. HAMIS. Noha a Biblia elítéli a homoszexuális viselkedést, senkit nem ösztönöz előítéletre, gyűlölettől fűtött bűncselekményekre vagy a homoszexuálisok bármiféle bántalmazására (Róma 12:18). 1

 Mit hisznek Jehova Tanúi?

Jehova Tanúi hiszik, hogy a Biblia erkölcsi tanítása szerint a legjobb élni, és ők ezt választják (Ézsaiás 48:17). 2 Ez azt jelenti, hogy elutasítanak mindenfajta nemi erkölcstelenséget, beleértve a homoszexualitást is (1Korintusz 6:18). 3 Ezt az életformát Jehova Tanúi saját maguk választják, és ehhez joguk van.

Jehova Tanúi igyekeznek követni az aranyszabályt, azaz úgy bánni másokkal, ahogyan szeretnék, hogy velük bánjanak

Ugyanakkor Jehova Tanúi megfogadják ezt a tanácsot: „törekedjetek arra, hogy békében legyetek mindenkivel” (Héberek 12:14). Bár elutasítják a homoszexuális viselkedést, nem erőltetik rá senkire a nézetüket, nem vesznek részt gyűlölettől fűtött bűncselekményekben, és annak sem örülnek, amikor ilyenről hallanak. Igyekeznek követni az aranyszabályt, úgy bánnak másokkal, ahogyan szeretnék, hogy velük bánjanak (Máté 7:12).

Előmozdítja a Biblia az előítéletet?

Vannak, akik azt mondják, hogy a Biblia előmozdítja a homoszexuálisokkal szembeni előítéletet, és hogy akik ragaszkodnak a Biblia erkölcsi tanításaihoz, azok intoleránsak. Így érvelnek: „A Bibliát akkor írták, amikor az emberek szűk látókörűek voltak. Ma már elfogadunk minden nemzetet, népcsoportot és bármilyen szexuális beállítottságú embert.” Számukra a homoszexuális viselkedés elítélése ugyanolyan, mint elítélni másokat a bőrszínük miatt. De vajon ez az összehasonlítás megállja a helyét? Nem. Miért nem?

Azért, mert különbség van a homoszexuális viselkedés elítélése és a homoszexuális ember elítélése között. A Biblia azt mondja a keresztényeknek, hogy tiszteljenek mindenfajta embert (1Péter 2:17). 4 De ez nem jelenti azt, hogy mindenféle viselkedést el kell fogadniuk.

Nézzünk egy példát: Tegyük fel, hogy te ártalmasnak, sőt, visszataszítónak tartod a dohányzást. Mi a helyzet akkor, ha a kollégád dohányzik? Szűk látókörűvé válsz attól, hogy a nézeted különbözik az övétől? Vajon az a tény, hogy ő dohányzik, te pedig nem, automatikusan azt jelenti, hogy előítélettel vagy a kollégáddal szemben? Ha a kollégád azt követelné, hogy változtass a nézeteden, ezzel vajon nem azt bizonyítaná, hogy ő az, aki szűk látókörű és intoleráns?

Jehova Tanúi úgy döntöttek, hogy a Biblia erkölcsi tanításai szerint élnek. Nem helyeslik az olyan tetteket, melyeket a Biblia tilt. Ennek ellenére nem gúnyolják vagy bántalmazzák azokat az embereket, akik másként élnek, mint ők.

Vajon a Biblia nézőpontja kegyetlen?

Mit mondhatunk azokról, akiknek homoszexuális hajlamaik vannak? Így születtek? Ha igen, akkor nem kegyetlenség azt mondani, hogy helytelen, ha engednek a vágyaiknak?

A Biblia nem beszél a homoszexualitás biológiai okáról, de elismeri, hogy vannak olyan jellemvonások és tulajdonságok, melyek mélyen belénk ivódtak. A Biblia mégis azt mondja, hogy bizonyos viselkedésformákat, mint például a homoszexuális tetteket, kerülnünk kell, ha szeretnénk élvezni Isten helyeslését (2Korintusz 10:4, 5).

Néhányan azt mondják erre, hogy a Biblia álláspontja kegyetlen. Ezt arra alapozzák, hogy muszáj engednünk az ösztöneinknek. Különösen a szexuális ösztöneink annyira meghatározóak, hogy nem szabad, illetve nem is tudunk uralkodni rajtuk. A Biblia azonban méltósággal ruházza fel az embereket, azt állítva, hogy képesek uralkodni a vágyaikon. Az állatokkal ellentétben az emberek dönthetnek úgy, hogy nem teszik meg azt, amire az ösztöneik hajtanák őket (Kolosszé 3:5). 5

Nézzünk egy példát: Néhány szakértő azt állítja, hogy bizonyos viselkedési szokásoknak, mint például az erőszakos viselkedésnek genetikai oka is lehet. A Biblia nem beszél konkrétan az agresszív viselkedés genetikai  okáról, de elismeri, hogy néhányan haragos természetűek, és hajlamosak dühbe gurulni (Példabeszédek 22:24; 29:22). Ám a Biblia ezt is mondja: „Hagyj föl a haraggal, hagyd el a dühöt” (Zsoltárok 37:8; Efézus 4:31).

Nem sokan vitatják ennek a tanácsnak a létjogosultságát, vagy tartják kegyetlenségnek ilyet kérni azoktól, akik erőszakos hajlamúak. Sőt, még azok a szakemberek is, akik úgy gondolják, hogy genetikai okai vannak az ilyen viselkedési formának, komoly munkát fektetnek abba, hogy segítsenek az erőszakos személyeknek megfékezni az indulataikat.

Jehova Tanúi hasonlóan gondolkodnak minden olyan viselkedési formáról, mely ellentétes a Biblia erkölcsi tanításával. Ez olyan heteroszexuálisok nemi életére is igaz, akik nem házastársai egymásnak. Az összes hasonló helyzetre a Biblia következő tanácsa vonatkozik: „mindegyikőtök tudja, hogyan legyen urává a maga edényének megszenteltségben és tisztességben, nem mohó nemi vágyakozásban” (1Tesszalonika 4:4, 5).

„Ilyenek voltak némelyek közületek”

Azok, akik az első században keresztényekké akartak válni, sokféle hátterűek voltak, és különböző életmódot folytattak. Néhányaknak jelentős változtatásokat kellett tenniük. A Biblia például említ paráznákat, bálványimádókat, házasságtörőket és férfiakkal háló férfiakat, majd hozzáteszi, hogy „ilyenek voltak némelyek közületek” (1Korintusz 6:9–11).

Amikor a Biblia azt mondja, hogy „ilyenek voltak némelyek közületek”, vajon arra utal, hogy a korábban homoszexuális embereknek soha többé nem voltak semmilyen homoszexuális vágyaik? Nem valószínű, hiszen a Biblia erre is figyelmeztet: „mindig szellem által járjatok, és egyáltalán nem fogtok testi kívánságot véghezvinni” (Galácia 5:16).

Figyeljük meg, mit mond a Biblia! Nem azt, hogy a keresztényeknek megszűnnek a helytelen vágyaik, hanem hogy elhatározzák, hogy nem teszik meg azt, amire vágynak. A keresztények megtanulják féken tartani az ilyen hajlamaikat, és nem időznek olyan gondolatokon, melyek helytelen tettekhez vezetnek (Jakab 1:14, 15). 6

A Biblia tehát különbséget tesz a vágyak és a tettek között (Róma 7:16–25). Egy homoszexuális hajlamú ember is képes befolyásolni, min gondolkodik, mint ahogyan bármilyen más rossz hajlamát is meg tudja fékezni, például a dühkitörésre, házasságtörésre vagy kapzsiságra való hajlamát (1Korintusz 9:27; 2Péter 2:14, 15).

Jehova Tanúi ragaszkodnak a Biblia erkölcsi útmutatásához. A nézetüket azonban senkire nem erőltetik rá, és olyan törvények eltörlését sem indítványozzák, melyek azoknak az emberi jogait védik, akiknek az életformája különbözik az övékétől. Jehova Tanúi örömteli üzenetet osztanak meg mindenkivel, aki szívesen meghallgatja őket (Cselekedetek 20:20).

^ 1 Róma 12:18: „Minden emberrel békében legyetek.”

^ 2 Ézsaiás 48:17: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik”.

^ 3 1Korintusz 6:18: „Meneküljetek a paráznaságtól.”

^ 4 1Péter 2:17: „Mindenfajta embert tiszteljetek”.

^ 5 Kolosszé 3:5: „Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás. . . dolgában”.

^ 6 Jakab 1:14, 15: „Mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és csábítja. Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül”.