Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Tuman Gid ang Pag-antos?

Ngaa Tuman Gid ang Pag-antos?

Agod mahangpan kon ngaa tuman gid ang pag-antos kag kon ngaa wala nagmadinalag-on ang mga tawo sa pagdula sini, dapat mahibaluan naton ang matuod nga mga kabangdanan. Bisan pa lainlain kag komplikado ang mga kabangdanan, ginabuligan kita sang Biblia nga mahibaluan ini. Binagbinagon naton sa sini nga artikulo ang lima ka rason kon ngaa tuman gid ang pag-antos. Ginaagda ka namon nga usisaon ang ginasiling sang Biblia kag hibaluon kon paano makabulig sa aton ang Pulong sang Dios nga mahangpan kon ano gid ang kabangdanan sang pag-antos.—2 Timoteo 3:16.

RESULTA SANG MALAIN NGA GOBIERNO

“Kon maggahum ang malaut nga tawo, ang katawohan nagapanghayhay,” siling sang Biblia.—Hulubaton 29:2.

Ang maragtas puno sang mapintas nga mga diktador nga nagapaantos sa ila mga sakop. Siempre, indi man ang tanan. Ang pila may maayo nga handum para sa ila isigkatawo. Pero sang may gahom na sila, narealisar nila nga wala sing pulos ang ila pagpaninguha bangod sang inaway kag inagaway sang poder. Ukon ginaabusuhan nila ang ila gahom para makahingalit sila, nga nagresulta sa pag-antos sang mga tawo. “Ang maragtas isa ka sugilanon sang pagpaninguha nga napaslawan, sang handum nga wala matuman,” siling sang anay Secretary of State sang U.S. nga si Henry Kissinger.

Nagsiling man ang Biblia: “Wala sa tawo nga nagalakat sa pagmando sang iya mga tikang.” (Jeremias 10:23) Kulang sing nagakaigo nga kaalam kag paghangop ang indi perpekto nga mga tawo para matuytuyan ang ila kaugalingon. Kon indi nila madumalahan ang ila tikang, paano nila madumalahan ang bug-os nga pungsod? Nahangpan mo bala kon ngaa indi madula sang mga gumalahom ang pag-antos? Sa masami, ang malain nga gobierno ukon pagginahom amo ang kabangdanan sang pag-antos!

IMPLUWENSIA SANG BUTIG NGA RELIHION

“Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo,” siling ni Jesus.—Juan 13:35.

Nagasiling ang relihioso nga mga lider nga kinahanglan gid ang gugma kag paghiusa. Pero napaslawan sila nga tudluan ang ila mga miembro kon paano magpakita sing gugma nga makadula sang pagdampigdampig. Ang relihion masami nga amo pa gani ang kabangdanan sang pagbinahinbahin, pagpasulabi, kag mga inaway. Sa konklusion sang teologo nga si Hans Küng sa iya libro nga Christianity and the World Religions, sia nagsulat: “Ang pinakapanatiko, pinakamapintas nga inaway sa pulitika amo ang ginadabukan kag ginasakdag sang relihion.”

Dugang pa, ginapabay-an lang sang mga klerigo sang madamo nga relihion ang homoseksuwalidad  kag ang pag-sex antes sang kasal kag sa indi nila tiayon. Gani nagdamo ang nagabalatian, nagapahulog, wala ginplano nga pagbusong, kag nagakaguba nga pamilya, nga nagresulta sa tuman nga kasakit.

PAGKADIHIMPIT KAG KAILIGBON

“Ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala.”—Santiago 1:14, 15.

Bangod sang aton pagkadihimpit, makasala kita kag makasayop amo nga kinahanglan naton batuan ang kailigbon nga ‘maghimo sang mga butang nga ginahandum sang unod.’ (Efeso 2:3) Pero may mga kahigayunan nga mabudlay gid batuan ang aton kailigbon. Malain gid ang resulta kon tugutan naton ini.

Ang awtor nga si P. D. Mehta nagsulat: “Tuman ang aton pag-antos bangod sang aton kailigbon, indi makontrol nga pagpangita sang kalipayan kag pagpaayaw sang kaugalingon, kakagod kag ambisyon.” Ang handum kag pagkaadik sa alkohol, droga, panahor, sex, kag iban pa naghalit sang madamo nga “respetado nga tawo” kag nagpaantos sang ila pamilya, abyan, kag sa iban. Bangod sang pagkadihimpit, dapat mag-ugyon kita sa ginasiling sang Biblia: “Kay nahibaluan naton nga ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob tubtob karon.—Roma 8:22.

GAHOM SANG MALAUT NGA MGA ESPIRITU

Ginasiling sang Biblia nga si Satanas ang “dios sining sistema sang mga butang” kag kaupod niya ang gamhanan kag malaut nga mga espiritu nga ginatawag mga demonyo.—2 Corinto 4:4; Bugna 12:9.

Pareho kay Satanas, ginakontrol kag ginapatalang sang mga demonyo ang mga tawo. Nagaugyon sa sini si apostol Pablo sang nagsiling sia: “Nagapakigdumog kita, indi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa mga panguluhan, batok sa mga awtoridad, batok sa mga manuggahom sang kalibutan sining kadudulman, batok sa malaut nga mga puersa nga espiritu sa langitnon nga mga duog.”—Efeso 6:12.

Nalipay ang mga demonyo sa paghalit sa mga tawo, pero indi ini ang ila panguna nga tulumuron. Gusto nila nga ipahilayo ang mga tawo sa ila Labing Mataas nga Dios, si Jehova. (Salmo 83:18) Pila lamang ang astrolohiya, madyik, binabaylan, kag pagpamakot sa ginagamit sang mga demonyo agod patalangon kag kontrolon ang mga tawo. Amo nga ginapaandaman kita ni Jehova sa sini nga mga katalagman kag nagatanyag sia sang proteksion sa mga nagapamatok kay Satanas kag sa mga demonyo.—Santiago 4:7.

NAGAKABUHI KITA SA “KATAPUSAN NGA MGA ADLAW”

Mga duha ka libo ka tuig ang nagligad, ang Biblia nagtagna: “Hibalua ini, nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.”

Para ipakita kon ngaa makahalanguyos ini nga tion, nagpadayon ini: “Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, . . . wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.” Ang panguna nga rason sang tanan naton nga pag-antos subong amo nga nagakabuhi kita sa “katapusan nga mga adlaw.”—2 Timoteo 3:1-4.

Base sa aton nabinagbinag, indi bala maathag nga indi gid masarangan sang mga tawo nga tapuson ang pag-antos bisan pa maayo ang ila handum? Kon amo, sa diin kita makapangayo sing bulig? Dapat kita magsalig sa aton Manunuga, nga nagsaad sa “paglaglag sa mga binuhatan sang Yawa” kag sa iya mga sumulunod. (1 Juan 3:8) Ang masunod nga artikulo magabinagbinag kon ano ang himuon sang Dios para tapuson ang tanan nga kabangdanan sang pag-antos.